หมวดสินค้าหลัก

LAW1101 / LAW1001 / LA101 / LW101 สรุปหลักกฎหมายมหาชน

ผู้เข้าชม 21,474 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : LAW1101S
  • ราคาพิเศษ : 46 บาท
  • Share รายการสินค้านี้
LAW 1101 / LAW1001 / LA101 / LW101 สรุปหลักกฎหมายมหาชน
 
บทนำ
บทที่ 1 ความหมายของกฎหมายมหาชน
บทที่ 2 การแบ่งประเภทของกฎหมายมหาชนและกฎหมายเอกชน
บทที่ 3 ลักษณะเฉพาะของกฎหมายมหาชน
บทที่ 4 พัฒนาการของกฎหมายมหาชนในต่างประเทศ
บทที่ 5 พัฒนาการของกฎหมายมหาชนในประเทศไทย
บทที่ 6 บทบาทและความสำคัญของกฎหมายมหาชน
บทที่ 7 นิติวิธีทางกฎหมายมหาชน
บทที่ 8 หลักการของกฎหมายมหาชน องค์กร และบุคคลที่มีอำนาจและหน้าที่ตามกฎหมายมหาชน
บทที่ 9 การจัดองค์กรทางปกครอง
บทที่ 10 การควบคุมการใช้อำนาจของเจ้าหน้าที่ของรัฐและฝ่ายปกครอง
แนวข้อสอบในการเตรียมตัวสอบ LAW1001

เพิ่มเติมเนื้อหาจากตำราเรียนเล่มล่าสุดจากคำบรรยายในห้องเรียนและจากแนวข้อสอบหลายๆภาค เนื้อหาที่นำเสนอล้วนแต่มีความสำคัญในแต่ละบทเรียน ข้อสอบเป็นอัตนัยจำนวน 3 ข้อ
มีทั้งหมด 80 หน้า
ลักษณะพิเศษของสรุปชุดนี้
- สรุปโดยติวเตอร์ที่เชี่ยวชาญวิชานี้เป็นพิเศษ
- สอดแทรกเทคนิคที่ทำให้เข้าใจง่ายและจำแม่น
- ชี้จุดประเด็น หัวข้อที่ออกสอบบ่อย ๆ
- ข้อมูลจากคำบรรยายภาคล่าสุด และตำราเรียนเล่มใหม่
เหมาะสำหรับ
- นักศึกษาที่ไม่มีเวลาเข้าฟังคำบรรยาย
- นักศึกษาที่มีเวลาเตรียมตัวสอบน้อย
ผู้ผลิต.. ชมรมลูกพ่อขุนประยุกต์

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด LAW1101 / LAW1001 / LA101 / LW101

Close หน้าต่างนี้
Go Top