หมวดสินค้าหลัก

คู่มือเตรียมสอบบรรจุครูผุ้ช่วย วิชาเอก เกษตร (VVB)

ผู้เข้าชม 10,501 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : VVB046
  • ราคาพิเศษ : 216 บาท
  • ราคาปกติ 270 บาท ลด 20%
  • Share รายการสินค้านี้

คู่มือเตรียมสอบบรรจุครูผุ้ช่วย วิชาเอก เกษตร  (VVB)

พิมพ์     : มีนาคม 2557 
จำนวน  :261 หน้า
รูปแบบ : หนังสือขนาด A4 เข้าเล่ม สันกาว
ISBN : 978-616-780-645-2
 
 
 
สารบัญ
1.เจาะประเด็นวิชาเอกเกษตร
2.กีฏวิทยา
3.เกษตรกลวิธานและแมคคาทอนิคเกษตร
4.พืชสวน พืนไร่
5.โรคพืช
6.เกษตรกรรม
7.พิษภัยสารเคมีเกษตร
8.เกษตรทฤษฎีใหม่
9.ศัตรูพืช การป้องกันกำจัด
10.เทคโนโลยีชีวภาพกับการเกษตร
11.พันธุวิศวกรรม
12.เกษตรกับเทคโนโลยี
13.รูปแบบการทำดกษตรกรรมแบบยั่งยืน
14.ชีววิทยา
15.พันธุ์สัตว์
16.สารอาหารสำหรับพืช
17.ดิน
18.การเจริญเติบโตของพืช
19.เจาะข้อสอบวิชาเกษตรชุดที่ 1
20.เจาะข้อสอบวิชาเกษตรชุดที่ 2
21.เจาะข้อสอบวิชาเกษตรชุดที่ 3
22.เจาะข้อสอบวิชาเกษตรชุดที่ 4
23.เจาะข้อสอบวิชาเกษตรชุดที่ 5
24.เจาะข้อสอบวิชาเกษตรชุดที่ 6
25.เจาะข้อสอบวิชาเกษตรชุดที่ 7
26.เจาะข้อสอบวิชาเกษตรชุดที่ 8
27.เจาะข้อสอบวิชาเกษตรชุดที่ 9
28.เจาะข้อสอบวิชาเกษตรชุดที่ 10
29.เฉลยข้สอบวิชาเกษตร
 
จัดทำโดย... อ.วิรัตน์ ผดุงชีพ (ขงเบ้งแห่งอุษาคเณย์)

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด ครู-อาจารย์ (ครูผู้ช่วย วิชาเอก)

Close หน้าต่างนี้
Go Top