หมวดสินค้าหลัก

E-BOOK Download คู่มือเตรียมสอบนักจัดการงานทั่วไป กศน. (NVT)

ผู้เข้าชม 9,948 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : NVT281
  • ราคาพิเศษ : 259 บาท
  • Share รายการสินค้านี้
E-BOOK Download คู่มือเตรียมสอบนักจัดการงานทั่วไป กศน. (NVT)
 
จัดทำ     :  กรกฎาคม 2557
จำนวน   :  249 หน้า
รูปแบบ   :  หนังสือ E-BOOk เป็น File PDF Download
 
 
** อ่านก่อนซื้อ !! ไม่ได้พิมพ์เป็นกระดาษ ไม่ใช่หนังสือ เป็น PDF Flie ไม่มีหนังสือส่งให้ทางไปรษณีย์ DOWNLOAD อย่างเดียว **
 
เปิดดูได้ ทาง Computer  Tablet  IPAD  IPONE  Smartphone  
 
หรือพิมพ์ออกมาอ่านได้เลยสำหรับคนรุ่นใหม่ 
 
ไม่ต้องรอสินค้า สั่งแล้วได้อ่านเลย ใช้เวลา Download ไม่ถึง 1 นาที !! 
 
เข้ามา Download File E-Book ได้ หลังจากแจงโอนเงิน 3-6 ชั่วโมง เมื่อทางเราตรวจพบยอดเงินโอนแล้ว !!
 
<< หนังสือสามารถ Download ได้เลย หลังจากเราตรวจเช็คการชำระเงินแล้ว ถ้าสั่งเล่มนี้เล่มเดียว ไม่ต้องเสียค่าจัดส่ง  ชำระเงินไม่ต้องโอนค่าจัดส่งมา ทำรายการสั่งซื้อร่วมกับสินค้าอื่นได้>> 
 
สารบัญ

ส่วนที่ 1  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ กศน.
ประวัติความเป็นมาของ สนง. กศน.                        
วิสัยทัศน์                                     
พันธกิจ                                     
เป้าประสงค์                                 
ยุทธศาสตร์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย                 
แผนปฏิบัติการ กศน. 4 ปี พ.ศ. 2555-2558                    

ส่วนที่ 2 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
พรบ.วิธีปฏิบัติราชการทางการปกครอง พ.ศ.2539                
พรบ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539                
พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540                
พรบ.ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551        
พรฎ.ว่าด้วยหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546            
ระเบียบฯ ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม            

ส่วนที่ 3 ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง 
หลักและทฤษฎีการสื่อสาร                 
ความเป็นมาของการสื่อสาร                 
ความหมายของการสื่อสาร                 
หลักการสื่อสารที่สำคัญ                 
ความหมายของคำว่า “มวลชน”             
ความหมายของคำว่า “การสื่อสาร”             
กระบวนการสื่อสารมวลชน                 
กระบวนการสื่อสารมวลขน (Mass Communication Process)     
ทฤษฎีการสื่อสารที่เกี่ยวข้อง                 
แนวคิดทฤษฎีผู้กรองสาร (Gatekeeper Theory)         
แนวคิดทฤษฎีการใช้สื่อเพื่อตอบสนองความพึงพอใจ         
แนวคิดทฤษฎีการเล่น                 
ระบบการสื่อสารมวลชน                 
ระบบสื่อมวลชนตามทฤษฎีเสรีนิยม             
ระบบสื่อมวลชนตามทฤษฎีโซเวียตคอมมิวนิสต์         
ระบบสื่อมวลชนตามทฤษฎีความรับผิดชอบต่อสังคม         
ความรู้เกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ ชุมชนสัมพันธ์ มวลชนสัมพันธ์     
การสื่อสารทางสื่อมวลชน                         
การเขียนบรรยายภาพข่าว                         
นโยบายด้านข่าวของหนังสือพิมพ์                     
การจัดทำรายการวิทยุ                         
การพาสื่อมวลชน/กลุ่มเป้าหมายเยี่ยมชมกิจการ                 
หลักสำคัญในการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่หน่วยงาน             
การเขียนบทสัมภาษณ์และการสัมภาษณ์ผู้บริหาร                  
การจัดนิทรรศการ                             
การวางแผนเพื่อปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์                     

ส่วนที่ 4 แนวข้อสอบ
แนวข้อสอบ พรบ.วิธีปฏิบัติราชการทางการปกครอง พ.ศ.2539                
แนวข้อสอบ พรบ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539            
แนวข้อสอบ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540                
แนวข้อสอบ พรบ.ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย            
แนวข้อสอบ พรฎ.ว่าด้วยหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546            
แนวข้อสอบ ระเบียบฯ ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม         
แนวข้อสอบ เฉพาะตำแหน่ง   
    

 

 
จะได้รับไฟท์ E-Book  3-6 ชั่วโมง หลังจากแจ้งโอนเงิน !!
 
ต้องการดูตัวอย่าง หนังสือเล่มนี้ (Click)
 
 

 

 
 
วิธีการ Download หนังสือ E-book หลังจากเราได้ตรวจเช็คการชำระเงินแล้ว !!
    ( จะมี E-mail แจ้งไปที่ลูกค้า กด link มาที่ www.Sheetram.com )
 
1. lock in เข้าไปที่ www.Sheetram.com
 
2. เข้าไปที่รายการสินค้าที่สั่งซื้อ กดที่ Detail รายการที่สั่งซื้อ
 
 
3. จะพบ File ที่ให้ Download กด Download ไฟล์
4. ระบบจะให้ใส่ E-mail และ Password ที่ลงทะเบียนอีกครั้ง
5. Zip File เปิดออกมา เป็นเนื้อหาหนังสือ 1 ไฟล์ และ Password 1 ไฟล์
6. นำ Password ที่ให้มา ไปใส่ใน File PDF ที่ส่งมาให้
 
6. 

   

โปรแกรมที่ต้องใช้+Download ได้เลยถ้าไม่มี

1. Adobe Reader (โปรแกรมอ่านไฟล์ PDF เปิดไฟล์ PDF ไฟล์เอกสาร) < click DOWNLOAD >

2. winRAR ( โปรแกรมแตกไฟท์ที่ Download มา) < click DOWNLOAD >

กรณีใช้ IPAD / IPONE TADLET ANDROID (ซัมซุง,เอเซอร์,TADLET จีน)

ให้หา 2 โปรแกรมนี้ใน APP STORE และ PLAY STORE มาลงก่อนจึงจะใช้งานได้

จัดทำโดย... นักวิชาการเตรียมสอบข้าราชการ

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด สนง.ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.)

Close หน้าต่างนี้
Go Top