หมวดสินค้าหลัก

E-BOOK Download คู่มือเตรียมสอบเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฎิบัติงาน กรมสรรพกร (NVT)

ผู้เข้าชม 9,999 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : NVT327
  • ราคาพิเศษ : 259 บาท
  • Share รายการสินค้านี้
E-BOOK Download คู่มือเตรียมสอบเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฎิบัติงาน กรมสรรพกร (NVT)
 
จัดทำ     :  สิงหาคม 2557
จำนวน   :  313 หน้า
รูปแบบ   :  หนังสือ E-BOOk เป็น File PDF Download
 
** อ่านก่อนซื้อ !! ไม่ได้พิมพ์เป็นกระดาษ ไม่ใช่หนังสือ เป็น PDF Flie ไม่มีหนังสือส่งให้ทางไปรษณีย์ DOWNLOAD อย่างเดียว **
 
เปิดดูได้ ทาง Computer  Tablet  IPAD  IPONE  Smartphone  
 
หรือพิมพ์ออกมาอ่านได้เลยสำหรับคนรุ่นใหม่ 
 
ไม่ต้องรอสินค้า สั่งแล้วได้อ่านเลย ใช้เวลา Download ไม่ถึง 1 นาที !! 
 
เข้ามา Download File E-Book ได้ หลังจากแจงโอนเงิน 3-6 ชั่วโมง เมื่อทางเราตรวจพบยอดเงินโอนแล้ว !!
 
<< หนังสือสามารถ Download ได้เลย หลังจากเราตรวจเช็คการชำระเงินแล้ว ถ้าสั่งเล่มนี้เล่มเดียว ไม่ต้องเสียค่าจัดส่ง  ชำระเงินไม่ต้องโอนค่าจัดส่งมา ทำรายการสั่งซื้อร่วมกับสินค้าอื่นได้>> 
 
สารบัญ

ประวัติความเป็นมาของกรมสรรพากร                             
ภารกิจ                                         
วิสัยทัศน์                                         
พันธกิจ                                          
ประวัติการจัดตั้งและแบ่งส่วนราชการกรมสรรพากร                     
ประวัติการจัดเก็บภาษีอากร                             
ความรู้เกี่ยวกับภาษีอากร                             
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา                             
ภาษีเงินได้นิติบุคคล                                
ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                 
ภาษีธุรกิจเฉพาะ                                 
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย                                
อากรแสตมป์                                        
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี                                
สิทธิและหน้าที่ผู้เสียภาษี                                
การอุทธรณ์ภาษีอากรฯ                                 
มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี                  
นโยบายการจัดเก็บภาษี                             
วัตถุประสงค์ของนโยบายการคลัง                         
วัตถุประสงค์ของการจัดเก็บภาษีอากร                         
หลักการจัดเก็บภาษีที่ดี                             
ประเภทของภาษีอากร                             
แหล่งภาษีอากร                                 
ภาษีศุลกากร                                 
ภาษี SMEs                                 
สรุปประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่เกี่ยวข้อง                      

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์            
ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์                
ระบบเครือข่าย                    
อินเตอร์เน็ต  (Internet)                  
โปรแกรมประยุกต์ใช้งานประเภทต่างๆ                        
การละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์                            
ไวรัสคอมพิวเตอร์  (Computer Virus)                        
แนวข้อสอบคอมพิวเตอร์                                

ความรู้พื้นฐานทางด้านภาษาอังกฤษ                    
ความรู้พื้นฐาน                            
ลักษณะของคำนาม                            
Determinier                            
คำสรรพนาม                            
คำคุณศัพท์                            
กริยาช่วย                                
แนวข้อสอบ Grammar and Vocabulary                    
แนวข้อสอบ Vocubulary                        
แนวข้อสอบ  Reading Comprehension                    
แนวข้อสอบ  กริยา (Tense)                        
แนวข้อสอบ  กริยารูป Tense                        
แนวข้อสอบ  การใช้ Gerund & Infinitive                    
แนวข้อสอบ  การใช้กริยาช่วย                        
แนวข้อสอบ  Conjuctions                         
แนวข้อสอบเกี่ยวกับสรรพากร        

                

 
จะได้รับไฟท์ E-Book  3-6 ชั่วโมง หลังจากแจ้งโอนเงิน !!
 
ต้องการดูตัวอย่าง หนังสือเล่มนี้ (Click)
 
 

 

 
 
วิธีการ Download หนังสือ E-book หลังจากเราได้ตรวจเช็คการชำระเงินแล้ว !!
    ( จะมี E-mail แจ้งไปที่ลูกค้า กด link มาที่ www.Sheetram.com )
 
1. lock in เข้าไปที่ www.Sheetram.com
 
2. เข้าไปที่รายการสินค้าที่สั่งซื้อ กดที่ Detail รายการที่สั่งซื้อ
 
 
3. จะพบ File ที่ให้ Download กด Download ไฟล์
4. ระบบจะให้ใส่ E-mail และ Password ที่ลงทะเบียนอีกครั้ง
5. Zip File เปิดออกมา เป็นเนื้อหาหนังสือ 1 ไฟล์ และ Password 1 ไฟล์
6. นำ Password ที่ให้มา ไปใส่ใน File PDF ที่ส่งมาให้
 
6. 

   

โปรแกรมที่ต้องใช้+Download ได้เลยถ้าไม่มี

1. Adobe Reader (โปรแกรมอ่านไฟล์ PDF เปิดไฟล์ PDF ไฟล์เอกสาร) < click DOWNLOAD >

2. winRAR ( โปรแกรมแตกไฟท์ที่ Download มา) < click DOWNLOAD >

กรณีใช้ IPAD / IPONE TADLET ANDROID (ซัมซุง,เอเซอร์,TADLET จีน)

ให้หา 2 โปรแกรมนี้ใน APP STORE และ PLAY STORE มาลงก่อนจึงจะใช้งานได้

จัดทำโดย... นักวิชาการเตรียมสอบข้าราชการ

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรมสรรพากร

Close หน้าต่างนี้
Go Top