หมวดสินค้าหลัก

E-BOOK Download คู่มือเตรียมสอบธนาคารกรุงเทพ ความรู้ความสามารถทั่วไป (NVT)

ผู้เข้าชม 10,595 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : NVT328
  • ราคาพิเศษ : 233 บาท
  • 259 ราคาปกติ ลด5%
  • Share รายการสินค้านี้
E-BOOK Download คู่มือเตรียมสอบธนาคารกรุงเทพ ความรู้ความสามารถทั่วไป (NVT)
 
จัดทำ     :  กันยายน 2557
จำนวน   :  457 หน้า
รูปแบบ   :  หนังสือ E-BOOk เป็น File PDF Download
 
** อ่านก่อนซื้อ !! ไม่ได้พิมพ์เป็นกระดาษ ไม่ใช่หนังสือ เป็น PDF Flie ไม่มีหนังสือส่งให้ทางไปรษณีย์ DOWNLOAD อย่างเดียว **
 
เปิดดูได้ ทาง Computer  
 
หรือพิมพ์ออกมาอ่านได้เลยสำหรับคนรุ่นใหม่ 
 
ไม่ต้องรอสินค้า สั่งแล้วได้อ่านเลย ใช้เวลา Download ไม่ถึง 1 นาที !! 
 
เข้ามา Download File E-Book ได้ หลังจากแจงโอนเงิน 3-6 ชั่วโมง เมื่อทางเราตรวจพบยอดเงินโอนแล้ว !!
 
<< หนังสือสามารถ Download ได้เลย หลังจากเราตรวจเช็คการชำระเงินแล้ว ถ้าสั่งเล่มนี้เล่มเดียว ไม่ต้องเสียค่าจัดส่ง  ชำระเงินไม่ต้องโอนค่าจัดส่งมา ทำรายการสั่งซื้อร่วมกับสินค้าอื่นได้>> 
 
สารบัญ

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับธนาคารกรุงเทพ
เกี่ยวกับธนาคารกรุงเทพ            
วิสัยทัศน์                    
นโยบายการกำกับดูแลกิจการ            
หลักปฏิบัติเพื่อส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี    
องค์กรแห่งนวัตกรรม                
ภารกิจต่อสังคม                 

ความสามารถเชิงคณิตศาสตร์
อนุกรมหรือเลขเรียงลำดับ     
วิธีบวก            
เงื่อนไขภาษา        
อุปมาอุปไมย         
เงื่อนไขสัญลักษณ์        
แนวข้อสอบ เงื่อนไขสัญลักษณ์ 
แนวข้อสอบ เรื่องอนุกรม     
แนวข้อสอบ เรื่องอุปมาอุปไมย     
คณิตศาสตร์ทั่วไป         
การหาผลบวกของเลขหลายจำนวนเรียงกัน 
การหาอัตราส่วนและร้อยละ         
ดอกเบี้ย                 
การคำนวณระยะห่างระหว่างเสา     
การแปรผันตรงและการแปรผกผัน     
การแก้สมการ             
ค่าเฉลี่ย                 
การหา ครน. และหรม.         
ความสามารถทางด้านเหตุผล         
การคำนวณหาพื้นที่และปริมาตร     
การวิเคราะห์สรุปเหตุผลทางโอเปอร์เรต     
ตาราง กราฟและแผนภูมิ         

ความสามารถทางด้านภาษา
การใช้คำ                             
การใช้คำราชาศัพท์                         
การสรุปใจความ                          
สำนวน สุภาษิต คำพังเพย                     
การเขียนสะกดการันต์                     
ประโยค                             
ลักษณะภาษา                          
การใช้ภาษา                         
คำเป็นคำตาย                         
คำเชื่อม                         
การสะกดคำ                     
กการเขียนภาษาให้ถูกต้อง                 
การเรียงประโยค                     
บทความสั้น                     
บทความยาว                     

ภาษาอังกฤษ (English  Language Test)
ความรู้พื้นฐาน                                
ลักษณะของคำนาม                                
Determinier                                
คำสรรพนาม                                
คำคุณศัพท์                                
กริยาช่วย                                     

แบบทดสอบลักษณะนิสัย (Personality Test)
บุคลิกภาพกับการเลือกอาชีพ                             
แบบทดสอบลักษณะนิสัย                             

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
ระบบเครือข่าย                                
อินเตอร์เน็ต                                
โปรแกรมประยุกต์ใช้งาน                            
การละมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์                            
ไวรัสคอมพิวเตอร์                                

 

 
จะได้รับไฟท์ E-Book  3-6 ชั่วโมง หลังจากแจ้งโอนเงิน !!
 
ต้องการดูตัวอย่าง หนังสือเล่มนี้ (Click)
 
 

 

 
 
วิธีการ Download หนังสือ E-book หลังจากเราได้ตรวจเช็คการชำระเงินแล้ว !!
    ( จะมี E-mail แจ้งไปที่ลูกค้า กด link มาที่ www.Sheetram.com )
 
1. lock in เข้าไปที่ www.Sheetram.com
 
2. เข้าไปที่รายการสินค้าที่สั่งซื้อ กดที่ Detail รายการที่สั่งซื้อ
 
 
3. จะพบ File ที่ให้ Download กด Download ไฟล์
4. ระบบจะให้ใส่ E-mail และ Password ที่ลงทะเบียนอีกครั้ง
5. Zip File เปิดออกมา เป็นเนื้อหาหนังสือ 1 ไฟล์ และ Password 1 ไฟล์
6. นำ Password ที่ให้มา ไปใส่ใน File PDF ที่ส่งมาให้
 
6. 

   

โปรแกรมที่ต้องใช้+Download ได้เลยถ้าไม่มี

1. Adobe Reader (โปรแกรมอ่านไฟล์ PDF เปิดไฟล์ PDF ไฟล์เอกสาร) < click DOWNLOAD >

2. winRAR ( โปรแกรมแตกไฟท์ที่ Download มา) < click DOWNLOAD >

กรณีใช้ IPAD / IPONE TADLET ANDROID (ซัมซุง,เอเซอร์,TADLET จีน)

ให้หา 2 โปรแกรมนี้ใน APP STORE และ PLAY STORE มาลงก่อนจึงจะใช้งานได้

จัดทำโดย... นักวิชาการเตรียมสอบข้าราชการ

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด ธนาคารกรุงเทพ

Close หน้าต่างนี้
Go Top