หมวดสินค้าหลัก

E-BOOK Download คู่มือเตรียมสอบ ความรู้ความสามารถทั่วไป บ.ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จก. ทุกตำแหน่งต้องสอบ (NVT)

ผู้เข้าชม 9,834 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : NVT330
  • ราคาพิเศษ : 259 บาท
  • Share รายการสินค้านี้
E-BOOK Download คู่มือเตรียมสอบ ความรู้ความสามารถทั่วไป บ.ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จก. ทุกตำแหน่งต้องสอบ (NVT)
 
จัดทำ     :  กันยายน 2557
จำนวน   :  270 หน้า
รูปแบบ   :  หนังสือ E-BOOk เป็น File PDF Download
 
** อ่านก่อนซื้อ !! ไม่ได้พิมพ์เป็นกระดาษ ไม่ใช่หนังสือ เป็น PDF Flie ไม่มีหนังสือส่งให้ทางไปรษณีย์ DOWNLOAD อย่างเดียว **
 
เปิดดูได้ ทาง Computer  Tablet  IPAD  IPONE  Smartphone  
 
หรือพิมพ์ออกมาอ่านได้เลยสำหรับคนรุ่นใหม่ 
 
ไม่ต้องรอสินค้า สั่งแล้วได้อ่านเลย ใช้เวลา Download ไม่ถึง 1 นาที !! 
 
เข้ามา Download File E-Book ได้ หลังจากแจงโอนเงิน 3-6 ชั่วโมง เมื่อทางเราตรวจพบยอดเงินโอนแล้ว !!
 
<< หนังสือสามารถ Download ได้เลย หลังจากเราตรวจเช็คการชำระเงินแล้ว ถ้าสั่งเล่มนี้เล่มเดียว ไม่ต้องเสียค่าจัดส่ง  ชำระเงินไม่ต้องโอนค่าจัดส่งมา ทำรายการสั่งซื้อร่วมกับสินค้าอื่นได้>> 
 
สารบัญ

ความรู้เกี่ยวกับไปรษณีย์            
ประวัติกิจการไปรษณีย์ไทย            
วิสัยทัศน์                     
พันธกิจ                    
แผนงานต่างๆ                
นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี        
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ        
พระราชบัญญัติไปรษณีย์ พุทธศักราช 2477    
พรบ. การสื่อสารแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2519    
สรุป พรบ.การสื่อสารแห่งประเทศไทย        
เหตุผลในการประกาศใช้            
ความหมาย                
การจัดตั้ง ทุน และเงินสำรอง            
การกำกับ การควบคุม และการจัดการ        
ความสัมพันธ์กับรัฐบาล            
การบัญชี การสอบ และการตรวจ        
พระราชกฤษฎีกา กำหนดอำนาจ สิทธิ และประโยชน์ของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด พ.ศ. 254
กฎกระทรวง กำหนดอัตราไปรษณียากรและค่าธรรมเนียมอื่นตามพระราชบัญญัติไปรษณีย์ พุทธศักราช 2477
แนวข้อสอบไปรษณีย์                                 

ความรู้เกี่ยวกับคณิตศาสตร์                    
เซต (Sets)                        
ตรรกศาสตร์                         
ความสัมพันธ์และฟังก์ชั่น                    
ฟังก์ชัน                            
ระบบจำนวนจริง                         
อสมการ                             
ค่าสัมบูรณ์                         
ความสัมพันธ์และฟังก์ชั่น                     
ลิมิตและความต่อเนื่อง                    
วิธีการเส้นตรง                        
การประยุกต์ของอนุพันธ์        
ลักษณะของภาษาไทย        
ระบบเสียงของภาษาไทย        
ความหมายของคำ        
การสร้างคำ                            
การสร้างประโยค                            
การจำแนกคำ                            
ราชาศัพท์                                
สำนวน  คำพังเพย   สุภาษิต                        
การสรุปใจความ                            
ตัวอย่างแนวข้อสอบภาษาไทย                        

ความรู้พื้นฐานทางด้านภาษาอังกฤษ        
GRAMMAR AND VOCABULARY        
VOCABULARY                
Reading Comprehension            

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์                            
ระบบเครือข่าย                                    
อินเตอร์เน็ต  (Internet)                          
โปรแกรมประยุกต์ใช้งานประเภทต่างๆ                    
การละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์                        
ไวรัสคอมพิวเตอร์  (Computer Virus)                    
ไมโครซอฟท์ เวิร์ด (Microsoft Word)                    
ไมโครซอฟท์ เอ็กเซล Microsoft Excel                    
ไมโครซอฟท์ พาวเวอร์พ้อยท์ Microsoft PowerPoint             
แนวข้อสอบคอมพิวเตอร์                        

การทดสอบทัศนคติ                            
การวัดคุณลักษณะนิสัย ( Personality Test)                
ความหมายของบุคลิกภาพ                        
ทฤษฎีบุคลิกภาพที่สำคัญ                        
แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลิกภาพ                    
การวัดและประเมินบุคลิกภาพ                        
กลยุทธ์ในการปรับปรุงบุคลิกภาพ                    
แนวข้อสอบทัศนคติ  
                         

 

 
จะได้รับไฟท์ E-Book  3-6 ชั่วโมง หลังจากแจ้งโอนเงิน !!
 
ต้องการดูตัวอย่าง หนังสือเล่มนี้ (Click)
 
 

 

 
 
วิธีการ Download หนังสือ E-book หลังจากเราได้ตรวจเช็คการชำระเงินแล้ว !!
    ( จะมี E-mail แจ้งไปที่ลูกค้า กด link มาที่ www.Sheetram.com )
 
1. lock in เข้าไปที่ www.Sheetram.com
 
2. เข้าไปที่รายการสินค้าที่สั่งซื้อ กดที่ Detail รายการที่สั่งซื้อ
 
 
3. จะพบ File ที่ให้ Download กด Download ไฟล์
4. ระบบจะให้ใส่ E-mail และ Password ที่ลงทะเบียนอีกครั้ง
5. Zip File เปิดออกมา เป็นเนื้อหาหนังสือ 1 ไฟล์ และ Password 1 ไฟล์
6. นำ Password ที่ให้มา ไปใส่ใน File PDF ที่ส่งมาให้
 
6. 

   

โปรแกรมที่ต้องใช้+Download ได้เลยถ้าไม่มี

1. Adobe Reader (โปรแกรมอ่านไฟล์ PDF เปิดไฟล์ PDF ไฟล์เอกสาร) < click DOWNLOAD >

2. winRAR ( โปรแกรมแตกไฟท์ที่ Download มา) < click DOWNLOAD >

กรณีใช้ IPAD / IPONE TADLET ANDROID (ซัมซุง,เอเซอร์,TADLET จีน)

ให้หา 2 โปรแกรมนี้ใน APP STORE และ PLAY STORE มาลงก่อนจึงจะใช้งานได้

จัดทำโดย... นักวิชาการเตรียมสอบข้าราชการ

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด ไปรษณีย์ไทย

Close หน้าต่างนี้
Go Top