หมวดสินค้าหลัก

E-BOOK Download คู่มือเตรียมสอบ บริหารธุรกิจ บ.ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จก. ทุกตำแหน่งต้องสอบ (NVT)

ผู้เข้าชม 9,655 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : NVT332
  • ราคาพิเศษ : 259 บาท
  • Share รายการสินค้านี้
E-BOOK Download คู่มือเตรียมสอบ บริหารธุรกิจ บ.ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จก. ทุกตำแหน่งต้องสอบ (NVT)
 
จัดทำ     :  กันยายน 2557
จำนวน   :  316 หน้า
รูปแบบ   :  หนังสือ E-BOOk เป็น File PDF Download
 
** อ่านก่อนซื้อ !! ไม่ได้พิมพ์เป็นกระดาษ ไม่ใช่หนังสือ เป็น PDF Flie ไม่มีหนังสือส่งให้ทางไปรษณีย์ DOWNLOAD อย่างเดียว **
 
เปิดดูได้ ทาง Computer  Tablet  IPAD  IPONE  Smartphone  
 
หรือพิมพ์ออกมาอ่านได้เลยสำหรับคนรุ่นใหม่ 
 
ไม่ต้องรอสินค้า สั่งแล้วได้อ่านเลย ใช้เวลา Download ไม่ถึง 1 นาที !! 
 
เข้ามา Download File E-Book ได้ หลังจากแจงโอนเงิน 3-6 ชั่วโมง เมื่อทางเราตรวจพบยอดเงินโอนแล้ว !!
 
<< หนังสือสามารถ Download ได้เลย หลังจากเราตรวจเช็คการชำระเงินแล้ว ถ้าสั่งเล่มนี้เล่มเดียว ไม่ต้องเสียค่าจัดส่ง  ชำระเงินไม่ต้องโอนค่าจัดส่งมา ทำรายการสั่งซื้อร่วมกับสินค้าอื่นได้>> 
 
สารบัญ

ส่วนที่ 1 ความรู้เกี่ยวกับไปรษณีย์
ประวัติกิจการไปรษณีย์ไทย    
วิสัยทัศน์             
พันธกิจ            
แผนงานต่างๆ        
นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี    
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ    
พระราชบัญญัติไปรษณีย์ พุทธศักราช 2477    
พรบ. การสื่อสารแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2519    
สรุป พรบ.การสื่อสารแห่งประเทศไทย        
เหตุผลในการประกาศใช้            
ความหมาย                
การจัดตั้ง ทุน และเงินสำรอง            
การกำกับ การควบคุม และการจัดการ        
ความสัมพันธ์กับรัฐบาล            
พรฎ กำหนดอำนาจ สิทธิ และประโยชน์ของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
กฎกระทรวง กำหนดอัตราไปรษณียากรและค่าธรรมเนียมอื่นตามพระราชบัญญัติไปรษณีย์ พุทธศักราช 2477                
แนวข้อสอบไปรษณีย์                     

ส่วนที่ 2 ความรู้เฉพาะตำแหน่ง 
1) ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับองค์กร
+การบริหารจัดการภายในองค์กร การประสานงาน การวางแผนงาน
+องค์ประกอบขององค์กรและการบริหาร             
+ความหมายขององค์การและการบริหาร             
+เงื่อนไขและองค์ประกอบขององค์การและการบริหาร     
+องค์ประกอบขององค์การและการบริหาร             
+ประเภทขององค์การ                 
+หลักการทั่วไปของการบริหาร                 
+การจัดแผนกงาน                     
+โครงสร้างและแผนภูมิองค์การ             
+ระบบบริหารองค์การ                
+การควบคุมองค์การ                 
+แนวข้อสอบ ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับองค์การ         

2) หลักการตลาดเบื้องต้น
+หลักการตลาดเบื้องต้น                 
+การวิเคราะห์การตลาดเชิงองค์กร             
+การวางแผนกลยุทธ์และกระบวนการทางการตลาด         
+กระบวนการทางการตลาด                 
+งานการบริหารตลาด                 
+ระบบข่าวสารและการวิจัยตลาด             
+ตลาดและพฤติกรรมผู้บริโภค                 
+ตลาดองค์กรและพฤติกรรมการซื้อ             
+การตัดสินใจซื้อ                     
+การแบ่งส่วนตลาดและงานการตลาดเป้าหมาย         
ราคาและกลยุทธ์การกำหนดราคา             
การโฆษณา                     

3) ระเบียบว่าด้วยพัสดุ
+ระเบียบว่าด้วยพัสดุ             
+แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยพัสดุ        
+ระเบียบว่าด้วยพัสดุทางอิเล็กทรอนิกส์         
+แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยพัสดุทางอิเล็กทรอนิกส์     

4) การเขียนเพื่อการสื่อสาร
+การเขียนเพื่อการสื่อสาร                                
+แนวข้อสอบการเขียนเพื่อการสื่อสาร                            

5) ความรู้เกี่ยวกับระเบียบงานสารบรรณ                     
ความรู้เกี่ยวกับระเบียบงานสารบรรณ                
แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับระเบียบงานสารบรรณ             

6) การแปลภาษาอังกฤษ
การแปลภาษาอังกฤษ                             
คำศัพท์ที่ควรรู้          
                      

 

 
จะได้รับไฟท์ E-Book  3-6 ชั่วโมง หลังจากแจ้งโอนเงิน !!
 
ต้องการดูตัวอย่าง หนังสือเล่มนี้ (Click)
 

 

 

 

 
วิธีการ Download หนังสือ E-book หลังจากเราได้ตรวจเช็คการชำระเงินแล้ว !!
    ( จะมี E-mail แจ้งไปที่ลูกค้า กด link มาที่ www.Sheetram.com )
 
1. lock in เข้าไปที่ www.Sheetram.com
 
2. เข้าไปที่รายการสินค้าที่สั่งซื้อ กดที่ Detail รายการที่สั่งซื้อ
 
 
3. จะพบ File ที่ให้ Download กด Download ไฟล์
4. ระบบจะให้ใส่ E-mail และ Password ที่ลงทะเบียนอีกครั้ง
5. Zip File เปิดออกมา เป็นเนื้อหาหนังสือ 1 ไฟล์ และ Password 1 ไฟล์
6. นำ Password ที่ให้มา ไปใส่ใน File PDF ที่ส่งมาให้
 
6. 

   

โปรแกรมที่ต้องใช้+Download ได้เลยถ้าไม่มี

1. Adobe Reader (โปรแกรมอ่านไฟล์ PDF เปิดไฟล์ PDF ไฟล์เอกสาร) < click DOWNLOAD >

2. winRAR ( โปรแกรมแตกไฟท์ที่ Download มา) < click DOWNLOAD >

กรณีใช้ IPAD / IPONE TADLET ANDROID (ซัมซุง,เอเซอร์,TADLET จีน)

ให้หา 2 โปรแกรมนี้ใน APP STORE และ PLAY STORE มาลงก่อนจึงจะใช้งานได้

จัดทำโดย... นักวิชาการเตรียมสอบข้าราชการ

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด ไปรษณีย์ไทย

Close หน้าต่างนี้
Go Top