หมวดสินค้าหลัก

E-BOOK Download คู่มือเตรียมสอบนักจัดการงานทั่วไป กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ (NVT)

ผู้เข้าชม 9,813 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : NVT353
  • ราคาพิเศษ : 259 บาท
  • Share รายการสินค้านี้
E-BOOK Download คู่มือเตรียมสอบนักจัดการงานทั่วไป กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ (NVT)
 
จัดทำ     :  ตุลาคม 2557
จำนวน   :  394 หน้า
รูปแบบ   :  หนังสือ E-BOOk เป็น File PDF Download
 
** อ่านก่อนซื้อ !! ไม่ได้พิมพ์เป็นกระดาษ ไม่ใช่หนังสือ เป็น PDF Flie ไม่มีหนังสือส่งให้ทางไปรษณีย์ DOWNLOAD อย่างเดียว **
 
เปิดดูได้ ทาง Computer  Tablet  IPAD  IPONE  Smartphone  
 
หรือพิมพ์ออกมาอ่านได้เลยสำหรับคนรุ่นใหม่ 
 
ไม่ต้องรอสินค้า สั่งแล้วได้อ่านเลย ใช้เวลา Download ไม่ถึง 1 นาที !! 
 
เข้ามา Download File E-Book ได้ หลังจากแจงโอนเงิน 3-6 ชั่วโมง เมื่อทางเราตรวจพบยอดเงินโอนแล้ว !!
 
<< หนังสือสามารถ Download ได้เลย หลังจากเราตรวจเช็คการชำระเงินแล้ว ถ้าสั่งเล่มนี้เล่มเดียว ไม่ต้องเสียค่าจัดส่ง  ชำระเงินไม่ต้องโอนค่าจัดส่งมา ทำรายการสั่งซื้อร่วมกับสินค้าอื่นได้>> 
 
สารบัญ

ความรู้เกี่ยวกับกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ                
วิสัยทัศน์                                
พันธกิจ                                
วัฒนธรรม                                
ค่านิยม                                
ภาระหน้าที่                            
งานสำคัญ                                
งานสนับสนุนการเจรจา                        
พัฒนาระบบบริหารราชการ                        
ประวัติความเป็นมา WTO                        
วัตถุประสงค์และหลักการสำคัญของ WTO                    
กฎเกณฑ์การค้าระหว่างประเทศที่สำคัญภายใต้ WTO            
ความตกลงที่สำคัญต่างๆ ภายใต้ WTO                    
ประวัติความเป็นมา ASEAN                        
ความร่วมมือทางเศรษฐกิจของอาเซียนในระยะแรก                
ความเป็นมาของ AEC                        
ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน                        
บทบาทของไทยในเอเปค                         
นโยบายของไทยและประโยชน์ที่ไทยจะได้รับ                 
เศรษฐกิจการค้าเอเปค                         
ความตกลงหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจภาคฟื้นแปซิฟิก (TPP)        
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ                
องค์การเพื่อส่งเสริมธุรกิจและการค้าระหว่างประเทศ                
ดุลการค้าและดุลการชำระเงิน                        
การส่งเสริมการลงทุน                        

ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการงานทั่วไป
การบริหารจัดการภายในองค์กร การประสานงาน การวางแผนงาน 
องค์ประกอบขององค์กรและการบริหาร             
ประเภทองค์การ                     
หลักการทั่วไปของการบริหาร                 
อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ             
การมอบหมายอำนาจหน้าที่                 
การจัดแผนกงาน                     
โครงสร้างและแผนภูมิขององค์การ             
แผนภูมิขององค์การ                     
ระบบการบริหารองค์การ                 
การควบคุมองค์การ                     
การวางแผนงาน                     
การบริหารงบประมาณ                 
การบริหารคงคลัง                     
แนวข้อสอบ การจัดการงานทั่วไป             
ความรู้เกี่ยวกับระเบียบงานสารบรรณ             
แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับระเบียบงานสารบรรณ         
ระเบียบสำนักนายกฯ ว่าด้วยการพัสดุ 2535  และที่แก้ไขเพิ่มเติม
แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกฯ ว่าด้วยการพัสดุ 2535  และที่แก้ไขเพิ่มเติม         
แนวข้อสอบ ภาษาอังกฤษ                             
ความรู้เกี่ยวกับพนักงานราชการ           
แนวข้อสอบพนักงานราชการ           
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์      
แนวข้อสอบ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์    
             

 
จะได้รับไฟท์ E-Book  3-6 ชั่วโมง หลังจากแจ้งโอนเงิน !!
 
ต้องการดูตัวอย่าง หนังสือเล่มนี้ (Click)
 
 
วิธีการ Download หนังสือ E-book หลังจากเราได้ตรวจเช็คการชำระเงินแล้ว !!
    ( จะมี E-mail แจ้งไปที่ลูกค้า กด link มาที่ www.Sheetram.com )
 
1. lock in เข้าไปที่ www.Sheetram.com
 
2. เข้าไปที่รายการสินค้าที่สั่งซื้อ กดที่ Detail รายการที่สั่งซื้อ
 
 
3. จะพบ File ที่ให้ Download กด Download ไฟล์
4. ระบบจะให้ใส่ E-mail และ Password ที่ลงทะเบียนอีกครั้ง
5. Zip File เปิดออกมา เป็นเนื้อหาหนังสือ 1 ไฟล์ และ Password 1 ไฟล์
6. นำ Password ที่ให้มา ไปใส่ใน File PDF ที่ส่งมาให้
 
6. 

   

โปรแกรมที่ต้องใช้+Download ได้เลยถ้าไม่มี

1. Adobe Reader (โปรแกรมอ่านไฟล์ PDF เปิดไฟล์ PDF ไฟล์เอกสาร) < click DOWNLOAD >

2. winRAR ( โปรแกรมแตกไฟท์ที่ Download มา) < click DOWNLOAD >

กรณีใช้ IPAD / IPONE TADLET ANDROID (ซัมซุง,เอเซอร์,TADLET จีน)

ให้หา 2 โปรแกรมนี้ใน APP STORE และ PLAY STORE มาลงก่อนจึงจะใช้งานได้

จัดทำโดย... นักวิชาการเตรียมสอบข้าราชการ

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

Close หน้าต่างนี้
Go Top