หมวดสินค้าหลัก

E-BOOK Download คู่มือเตรียมสอบนักวิชาสหกรณ์ปฎิบัติการ กรมส่งเสริมสหกรณ์ (NVT)

ผู้เข้าชม 11,065 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : NVT362
  • ราคาพิเศษ : 233 บาท
  • ราคาปกติ 259 บาท ลด 10%
  • Share รายการสินค้านี้
E-BOOK Download คู่มือเตรียมสอบนักวิชาสหกรณ์ปฎิบัติการ กรมส่งเสริมสหกรณ์ (NVT)
 
จัดทำ     :  พฤษจิกายน 2557
จำนวน   :  399 หน้า
รูปแบบ   :  หนังสือ E-BOOk เป็น File PDF Download
 
** อ่านก่อนซื้อ !! ไม่ได้พิมพ์เป็นกระดาษ ไม่ใช่หนังสือ เป็น PDF Flie ไม่มีหนังสือส่งให้ทางไปรษณีย์ DOWNLOAD อย่างเดียว **
 
เปิดดูได้ ทาง Computer  Tablet  IPAD  IPHONE  Smartphone  
 
หรือพิมพ์ออกมาอ่านได้เลยสำหรับคนรุ่นใหม่ 
 
ไม่ต้องรอสินค้า สั่งแล้วได้อ่านเลย ใช้เวลา Download ไม่ถึง 1 นาที !! 
 
เข้ามา Download File E-Book ได้ หลังจากแจงโอนเงิน 3-6 ชั่วโมง เมื่อทางเราตรวจพบยอดเงินโอนแล้ว !!
 
<< หนังสือสามารถ Download ได้เลย หลังจากเราตรวจเช็คการชำระเงินแล้ว ถ้าสั่งเล่มนี้เล่มเดียว ไม่ต้องเสียค่าจัดส่ง  ชำระเงินไม่ต้องโอนค่าจัดส่งมา ทำรายการสั่งซื้อร่วมกับสินค้าอื่นได้>> 
 
สารบัญ

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสหกรณ์                     
ตราสัญลักษณ์                     
ประวัติการสหกรณ์                 
ค่านิยมสหกรณ์                         
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์                     
ความหมายของสหกรณ์                                 
ประวัติการสหกรณ์ในประเทศไทย                             
ประเภทสหกรณ์                                     
วิธีการสหกรณ์                        
โครงสร้าง อำนาจหน้าที่ และอัตรากำลัง                 
การตรวจการสหกรณ์                     
จรรยาบรรณคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์             

พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553    
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์                    
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบัญชี                     
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหาร                     
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารธุรกิจ ที่ประยุกต์ใช้กับการส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์ 
ลักษณะทั่วไปของสหกรณ์ร้านค้า                          
การบริหารจัดการสหกรณ์                                 

ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ภาษาอังกฤษ                             

แนวข้อสอบความรู้ ความเข้าใจในแนวคิดเรื่องอุดมการณ์                
เฉลยแนวข้อสอบความรู้ ความเข้าใจในแนวคิดเรื่องอุดมการณ์ หลักการและวิธีการสหกรณ์     
แนวข้อสอบพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม            
เฉลยแนวข้อสอบพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม              
แนวข้อสอบเศรษฐศาสตร์ ชุดที่ 1                         
เฉลยแนวข้อสอบเศรษฐศาสตร์ ชุดที่ 1                         
แนวข้อสอบเศรษฐศาสตร์ ชุดที่ 2                         
เฉลยแนวข้อสอบเศรษฐศาสตร์ ชุดที่ 2                         
แนวข้อสอบเศรษฐศาสตร์ ชุดที่ 3                         
เฉลยแนวข้อสอบเศรษฐศาสตร์ ชุดที่ 3                         
แนวข้อสอบเศรษฐศาสตร์ ชุดที่ 4                         
เฉลยแนวข้อสอบเศรษฐศาสตร์ ชุดที่ 4                         
แนวข้อสอบ ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการบัญชี  ชุดที่ 1                 
เฉลยแนวข้อสอบ ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการบัญชี  ชุดที่ 1             
แนวข้อสอบ การบริหารงานทั่วไป ชุดที่ 1                         
เฉลยแนวข้อสอบ การบริหารงานทั่วไป ชุดที่ 1                     

แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1                                 
แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที่ 2     

 

 
จะได้รับไฟท์ E-Book  3-6 ชั่วโมง หลังจากแจ้งโอนเงิน !!
 
ต้องการดูตัวอย่าง หนังสือเล่มนี้ (Click)
 
 
วิธีการ Download หนังสือ E-book หลังจากเราได้ตรวจเช็คการชำระเงินแล้ว !!
    ( จะมี E-mail แจ้งไปที่ลูกค้า กด link มาที่ www.Sheetram.com )
 
1. lock in เข้าไปที่ www.Sheetram.com
 
2. เข้าไปที่รายการสินค้าที่สั่งซื้อ กดที่ Detail รายการที่สั่งซื้อ
 
 
3. จะพบ File ที่ให้ Download กด Download ไฟล์
4. ระบบจะให้ใส่ E-mail และ Password ที่ลงทะเบียนอีกครั้ง
5. Zip File เปิดออกมา เป็นเนื้อหาหนังสือ 1 ไฟล์ และ Password 1 ไฟล์
6. นำ Password ที่ให้มา ไปใส่ใน File PDF ที่ส่งมาให้
 
6. 

   

โปรแกรมที่ต้องใช้+Download ได้เลยถ้าไม่มี

1. Adobe Reader (โปรแกรมอ่านไฟล์ PDF เปิดไฟล์ PDF ไฟล์เอกสาร) < click DOWNLOAD >

2. winRAR ( โปรแกรมแตกไฟท์ที่ Download มา) < click DOWNLOAD >

กรณีใช้ IPAD / IPONE TADLET ANDROID (ซัมซุง,เอเซอร์,TADLET จีน)

ให้หา 2 โปรแกรมนี้ใน APP STORE และ PLAY STORE มาลงก่อนจึงจะใช้งานได้

จัดทำโดย... นักวิชาการเตรียมสอบข้าราชการ

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรมส่งเสริมสหกรณ์

Close หน้าต่างนี้
Go Top