หมวดสินค้าหลัก

คู่มือเตรียมสอบ สมรรถนะ ทางการบริหาร Competency เล่ม 2 สำหรับสายงานทางการศึกษา (VVB)

ผู้เข้าชม 10,334 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : VVB054
  • ราคาพิเศษ : 256 บาท
  • ราคาปกติ 320 บาท ลด 20%
  • Share รายการสินค้านี้

คู่มือเตรียมสอบ สมรรถนะ ทางการบริหาร Competency เล่ม 2 สำหรับสายงานทางการศึกษา (VVB)

 

ISBN : 978-616-780-6556
พิมพ์     : พฤศจิกายน 2557
จำนวน  :  283 หน้า
รูปแบบ :
 เข้าเล่ม ปกอ่อน

 

****** เป็นรูปเล่ม ไม่มีเป็นไฟล์ *****

 

สารบัญ

ความรู้พื้นฐานแนวคิดความเป็นมาและความสำคัญของสมรรถนะ
การพัฒนาระบบสมรรถนะในองค์กร
คุณลักษณะพื้นฐาน
การประเมินสมรรถนะ ข้อสอบผู้บริหาร ปี 55
สมรรถนะในระบบราชการพลเรือนไทย
สมรรถนะการบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์
สมรรถนะการบริการที่ดี
สมรรถนะการพัฒนาตนเอง
สมรรถนะการทำงานเป็นทีม
สมรรถนะการวิเคราะห์และการสังเคราะห์
สมรรถนะการสื่อสารและการจูงใจ
สมรรถนะการพัฒนาศักยภาพของบุคคลากร
สมรรถนะการมีวิสัยทัศน์
สมรรถนะความเป็นผู้นำ
ขงเบ้ง ตอบปัญหา เสริมเขี้ยวเล็บ สมรรถนะทางการบริหาร
 เจาะข้อสอบ ชุดที่ 1
 เจาะข้อสอบ ชุดที่ 2
 เจาะข้อสอบ ชุดที่ 3
 เจาะข้อสอบ ชุดที่ 4
 เจาะข้อสอบ ชุดที่ 5
 เจาะข้อสอบ ชุดที่ 6
 เฉลยข้อสอบ ชุดที่ 1
 เฉลยข้อสอบ ชุดที่ 2
 เฉลยข้อสอบ ชุดที่ 3
 เฉลยข้อสอบ ชุดที่ 4
 เฉลยข้อสอบ ชุดที่ 5
 เฉลยข้อสอบ ชุดที่ 6
พจนานุกรมสมรรถนะ

 

จัดทำโดย...อ.วิรัตน์ ผดุงชีพ

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด รองผู้อำนวยการ-ผู้อำนวยการสถานศึกษา

Close หน้าต่างนี้
Go Top