หมวดสินค้าหลัก

คู่มือเตรียมสอบ การบริหารงานทั่วไป สำหรับเตรียมสอบผู้บริหาร เล่ม 6 ตรงตามหลักเกณฑ์ ก.ค.ศ. ใหม่ล่าสุด (VVB)

ผู้เข้าชม 10,258 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : VVB057
  • ราคาพิเศษ : 256 บาท
  • ราคาปกติ 320 บาท ลด 20%
  • Share รายการสินค้านี้

คู่มือเตรียมสอบ การบริหารงานทั่วไป สำหรับเตรียมสอบผู้บริหาร เล่ม 6 ตรงตามหลักเกณฑ์ ก.ค.ศ. ใหม่ล่าสุด (VVB)

 

ISBN : 978-616-780-6525
พิมพ์     : พฤศจิกายน 2557
จำนวน  :  387 หน้า
รูปแบบ :
 เข้าเล่ม ปกอ่อน

 

****** เป็นรูปเล่ม ไม่มีเป็นไฟล์ *****

 

สารบัญ

1. โมดุลที่ 1 การวิเคราะห์บริบท ความท้าทาย ของการบริหารการศึกษาในอนาคต
2. โมดุลที่ 2 การบริหารจัดการที่ดี ตามหลักธรรมมาภิบาล
3. โมดุลที่ 3 การทำองค์การและเทคโนโลยีการบริหารการศึกษา
4. โมดุลที่ 4 การวางแผนและกำหนดยุทธศาสตร์
5. โมดุลที่ 5 การทำแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ
6. โมดุลที่ 6 การบริหารการเปลี่ยนแปลง
7. โมดุลที่ 7 การสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วม
8. โมดุลที่ 8 การควบคุม การวัดประเมินผล และการจัดการความรู้
9. โมดุลที่ 9 การปฏิบัติที่เป็นเลิศ
10. หลักธรรมสำหรับผู้บริหาร
11. ความรู้พื้นฐานทางเทคโนโลยีและหลักการบริหารยุคใหม่
12. เสริมเขี้ยวเล็บการบริหารงานทั่วไป (ตามหลักกฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง)
13. เสริมเขี้ยวเล็บการบริหารงานทั่วไป (กฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ และหลักเกณฑ์อื่นๆ)
ข้อสอบการบริหารงานทั่วไป ชุดที่โมดุลที่ 1
ข้อสอบการบริหารงานทั่วไป ชุดที่โมดุลที่ 2
ข้อสอบการบริหารงานทั่วไป ชุดที่โมดุลที่ 3
ข้อสอบการบริหารงานทั่วไป ชุดที่โมดุลที่ 4
ข้อสอบการบริหารงานทั่วไป ชุดที่โมดุลที่ 5
ข้อสอบการบริหารงานทั่วไป ชุดที่โมดุลที่ 6
ข้อสอบการบริหารงานทั่วไป ชุดที่โมดุลที่ 7
ข้อสอบการบริหารงานทั่วไป ชุดที่โมดุลที่ 8
ข้อสอบการบริหารงานทั่วไป ชุดที่โมดุลที่ 9
เจาะข้อสอบระเบียบงานสารบัญ
เฉลยข้อสอบการบริหารงานทั่วไป ชุดโมดุลที่ 1-2
เฉลยข้อสอบการบริหารงานทั่วไป ชุดโมดุลที่ 3-4
เฉลยข้อสอบการบริหารงานทั่วไป ชุดโมดุลที่ 5-6
เฉลยข้อสอบการบริหารงานทั่วไป ชุดโมดุลที่ 7-8
เฉลยข้อสอบการบริหารงานทั่วไป ชุดโมดุลที่ 9
เฉลยเจาะข้อสอบระเบียบงานสารบัญ

จัดทำโดย...อ.วิรัตน์ ผดุงชีพ

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด รองผู้อำนวยการ-ผู้อำนวยการสถานศึกษา

Close หน้าต่างนี้
Go Top