หมวดสินค้าหลัก

MER3003 / MR303 สรุปการประเมินผลการศึกษา

ผู้เข้าชม 9,690 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : MER3003S
  • ราคาพิเศษ : 45 บาท
  • Share รายการสินค้านี้

MER3003 / MR303 สรุปการประเมินผลการศึกษา

*** เป็นรูปเล่ม ไม่มีเป็นไฟล์**  

บทที่ 1 บทนำ

บทที่ 2 การนำเสนอข้อมูลทางการศึกษา

บทที่ 3 สถิติสำหรับการวัดผลการศึกษา

บทที่ 4 หลักสูตรและการวิเคราะห์หลักสูตร

บทที่ 5 เครื่องมือวัดทางการศึกษา

บทที่ 6 คุณลักษณะของแบบสอบที่ดี

บทที่ 7 ความเชื่อมั่น 

บทที่ 8 ความเที่ยงตรง

บทที่ 9 หลักการเขียนข้อสอบ

บทที่ 10 การเขียนข้อสอบวัดพฤติกรรมด้านต่างๆ

บทที่ 11 การประเมินตามสภาพจริง

บทที่ 12 การวิเคราะห์ข้อสอบ

บทที่ 13 คะแนนและการให้ระดับคะแนน

สรุปตรงเนื้อหาวิชาและคำบรรยาย มีตัวย่างข้อสอบเก่าประกอบ อ่านเข้าใจง่าย
ลักษณะพิเศษของสรุปชุดนี้
- สรุปโดยติวเตอร์ที่เชี่ยวชาญวิชานี้เป็นพิเศษ
- สอดแทรกเทคนิคที่ทำให้เข้าใจง่ายและจำแม่น
- ชี้จุดประเด็น หัวข้อที่ออกสอบบ่อย ๆ
- ข้อมูลจากคำบรรยายภาคล่าสุด และตำราเรียนเล่มใหม่

เหมาะสำหรับ
- นักศึกษาที่ไม่มีเวลาเข้าฟังคำบรรยาย
- นักศึกษาที่มีเวลาเตรียมตัวสอบน้อย

จัดทำโดย...ชมรมลูกพ่อขุนประยุกต์

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด MER3003 / MR303

Close หน้าต่างนี้
Go Top