หมวดสินค้าหลัก

วิธีการชำระเงิน

1. ชำระเงินผ่านธนาคาร หรือ Internet Banking (i-banking หรือ e-banking)

      สั่งสินค้าผ่านทางเว็บในระบบ Shopping Mall หรือ ส่งรายละเอียด การสั่งสินค้าที่ต้องการ โดยพิมพ์ใบสั่งซื้อออกมา ในส่วนสั่งซื้อ และโอนเงินเข้าบัญชีปลายทาง ได้ที่

  •  ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 760-0-20689-7 ออมทรัพย์ นางสาว ณัฎฐา พึงไชย
  •  ธนาคารกรุงเทพ เลขที่บัญชี 902-020456-7 ออมทรัพย์ นางสาว ณัฎฐา พึงไชย
  •  ธนาคารกสิกรไทย เลขที่บัญชี 004-8-09051-6 ออมทรัพย์ นางสาว ณัฎฐา พึงไชย
  •  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา เลขที่บัญชี 143-9-01865-8 ออมทรัพย์ นางสาว ณัฎฐา พึงไชย
- กรณีสั่งสินค้าผ่านทางเว็บ ในส่วนแจ้งการโอนเงิน โดยกรอกรายละเอียดต่างๆ ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ วันที่ทำการโอน จำนวนเงินที่โอน ธนาคารต้นทางที่ได้ทำการโอน สาขา และได้โอนไปยังธนาคารปลายทางของบัญชี "ชีทรามดอทคอม" ที่ได้ให้ไว้
** เมื่อทางชีทรามดอทคอมตรวจแล้ว เราจะส่งสินค้าให้ท่านทันที **

2. โอนเงินผ่านตู้ ATM

      สั่งสินค้าผ่านทางเว็บในระบบ Shopping Mall หรือ ส่งรายละเอียด การสั่งสินค้าที่ต้องการ โดยพิมพ์ใบสั่งซื้อ ออกมาในส่วนสั่งซื้อ ตามขั้นตอนดังนี้

2.1 โอนเงินผ่านตู้ ATM (บัตร ATM ที่ใช้ควรเป็นบัตรธนาคารเดียวกัน กับธนาคารที่จะทำการโอน เพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย ในการเสียค่าธรรมเนียมธนาคาร)
2.2 เลือกธนาคารได้ดังต่อไปนี้
  •  ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 760-0-20689-7 ออมทรัพย์ นางสาว ณัฎฐา พึงไชย
  •  ธนาคารกรุงเทพ เลขที่บัญชี 902-020456-7 ออมทรัพย์ นางสาว ณัฎฐา พึงไชย
  •  ธนาคารกสิกรไทย เลขที่บัญชี 004-8-09051-6 ออมทรัพย์ นางสาว ณัฎฐา พึงไชย
  •  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา เลขที่บัญชี 143-9-01865-8 ออมทรัพย์ นางสาว ณัฎฐา พึงไชย
2.3 โอนเงินเข้าบัญชี ตามรายการด้านบน
2.4 เมื่อทำการโอนเงินเสร็จแล้วจะได้รับ Slip ของใบโอนเงินจากตู้ ATM
- กรณีสั่งสินค้าผ่านทางเว็บ ในส่วนแจ้งการโอนเงิน โดยกรอกรายละเอียดต่างๆ ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ วันที่ทำการโอน จำนวนเงินที่โอน ธนาคารต้นทางที่ได้ทำการโอน สาขา และได้โอนไปยังธนาคารปลายทางของบัญชี "ชีทรามดอทคอม" ที่ได้ให้ไว้
** เมื่อทางชีทรามดอทคอมตรวจแล้ว เราจะส่งสินค้าให้ท่านทันที **

ลิงค์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
Go Top