หมวดสินค้าหลัก

ACC1101 / AC101 สรุปหลักการบัญชี 1

ผู้เข้าชม 84,744 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : ACC1101S
  • ราคาพิเศษ : 42 บาท
  • Share รายการสินค้านี้

ACC1101 / AC101 สรุปหลักการบัญชี 1

 

****** เป็นรูปเล่ม ไม่มีเป็นไฟล์ *****

เนื้อหาประกอบด้วย
บทที่ 1 วิวัฒนาการทางการบัญชี
บทที่ 2 ข้อสมมติฐานทางการบัญชี
บทที่ 3 ความหมายและรูปแบบของงบการเงิน
บทที่ 4 การวิเคราะห์รายการค้า
บทที่ 5 การบันทึกบัญชีของกิจการขายบริการ
บทที่ 6 การบันทึกบัญชีสำหรับกิจการจำหน่าย สินค้า
บทที่ 7 รายการปรับปรุงและปิดบัญชี
บทที่ 8 สมุดรายวันเฉพาะ
บทที่ 9 ภาษีมูลค่าเพิ่ม

ลักษณะพิเศษของสรุปชุดนี้
- สรุปโดยติวเตอร์ที่เชี่ยวชาญวิชานี้เป็นพิเศษ
- สอดแทรกเทคนิคที่ทำให้เข้าใจง่ายและจำแม่น
- ชี้จุดประเด็น หัวข้อที่ออกสอบบ่อย ๆ
- ข้อมูลจากคำบรรยายภาคล่าสุด และตำราเรียนเล่มใหม่
เหมาะสำหรับ
- นักศึกษาที่ไม่มีเวลาเข้าฟังคำบรรยาย
- นักศึกษาที่มีเวลาเตรียมตัวสอบน้อย

ผู้ผลิต.. ชมรมลูกพ่อขุนประยุกต์

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด ACC1101 / AC101

Close หน้าต่างนี้
Go Top