หมวดสินค้าหลัก

ART1003 / AR103 สรุปศิลปะวิจักษณ์

ผู้เข้าชม 11,001 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : ART1003S
  • ราคาพิเศษ : 38 บาท
  • Share รายการสินค้านี้

ART1003 / AR103 สรุปศิลปะวิจักษณ์

เนื้อหาประกอบด้วย
บทที่ 1 จุดมุ่งหมาย ความหมาย ขอบข่าย และบ่อเกิดแห่งศิลปะ
บทที่ 2 ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักของศิลปะ
บทที่ 3 ศิลปะสมัยก่อนประวัติศาสตร์
บทที่ 4 ศิลปะอินเดีย
บทที่ 5 ศิลปะในประเทศไทย

ลักษณะพิเศษของสรุปชุดนี้
- สรุปโดยติวเตอร์ที่เชี่ยวชาญวิชานี้เป็นพิเศษ
- สอดแทรกเทคนิคที่ทำให้เข้าใจง่ายและจำแม่น
- ชี้จุดประเด็น หัวข้อที่ออกสอบบ่อย ๆ
- ข้อมูลจากคำบรรยายภาคล่าสุด และตำราเรียนเล่มใหม่

เหมาะสำหรับ
- นักศึกษาที่ไม่มีเวลาเข้าฟังคำบรรยาย
- นักศึกษาที่มีเวลาเตรียมตัวสอบน้อย

ผู้ผลิต.. ชมรมลูกพ่อขุนประยุกต์

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด ART1003 / AR103

Close หน้าต่างนี้
Go Top