หมวดสินค้าหลัก

SCI1003 / SC103 สรุปวิทยาศาสตร์ทั่วไป

ผู้เข้าชม 18,957 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : SCI1003S
  • ราคาพิเศษ : 44 บาท
  • Share รายการสินค้านี้

SCI1003 / SC103 สรุปวิทยาศาสตร์ทั่วไป

****** เป็นรูปเล่ม ไม่มีเป็นไฟล์ *****

เนื้อหาประกอบด้วย
บทที่ 1 ประวัติ วิธีการทางวิทยาศาสตร์
บทที่ 2 สสาร ความรู้เรื่องอะตอม
บทที่ 3 ตารางธาตุ และธาตุที่สำคัญ
บทที่ 4 สารกัมมันตรังสี
บทที่ 5 สารอินทรีย์ต่าง ๆ
บทที่ 6 สารที่เป็นภัยโดยทั่วไป
บทที่ 7 ผลของการสังเคราะห์เคมี
บทที่ 8 กำเนิดของชีวิต
บทที่ 9 การสืบพันธุ์
บทที่ 10 ต่อมไร้ท่อ
บทที่ 11 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพันธุศาสตร์
บทที่ 12 ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
บทที่ 13 มนุษย์กับธรรมชาติ
บทที่ 14 ทัศนะเกี่ยวกับท้องฟ้า
บทที่ 15 ดวงดาว แกแลกซี และเอกภพ
บทที่ 16 ชั่ง ตวง วัด
บทที่ 17 แรง และการเคลื่อนที่
บทที่ 18 พลังงาน
บทที่ 19 คลื่น
บทที่ 20 เสียง
บทที่ 21 ความร้อน
บทที่ 22 แสงสว่าง
บทที่ 23 อะตอมและทฤษฎีควอนตัม
บทที่ 24 กำเนิดของโลก
บทที่ 25 หินและแร่ประกอบหิน
บทที่ 26 แร่
บทที่ 27 ธรณีวิทยาโครงสร้าง
บทที่ 28 อุตุนิยมวิทยาทั่วไป

ลักษณะพิเศษของสรุปชุดนี้
- สรุปโดยติวเตอร์ที่เชี่ยวชาญวิชานี้เป็นพิเศษ
- สอดแทรกเทคนิคที่ทำให้เข้าใจง่ายและจำแม่น
- ชี้จุดประเด็น หัวข้อที่ออกสอบบ่อย ๆ
- ข้อมูลจากคำบรรยายภาคล่าสุด และตำราเรียนเล่มใหม่

เหมาะสำหรับ
- นักศึกษาที่ไม่มีเวลาเข้าฟังคำบรรยาย
- นักศึกษาที่มีเวลาเตรียมตัวสอบน้อย

ผู้ผลิต.. ชมรมลูกพ่อขุนประยุกต์

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด SCI1003 / SC103

Close หน้าต่างนี้
Go Top