หมวดสินค้าหลัก

E-BOOK Download คู่มือเตรียมสอบนักส่งเสริมการพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน ปี 2558 (NVT)

ผู้เข้าชม 9,916 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : NVT406
  • ราคาพิเศษ : 233 บาท
  • ราคาปกติ 259 บาท ลด10%
  • Share รายการสินค้านี้

E-BOOK Download คู่มือเตรียมสอบนักส่งเสริมการพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน ปี 2558 (NVT)

 

จัดทำ     :  เมษายน 2558
จำนวน   :  387 หน้า
รูปแบบ  :  หนังสือ E-BOOk เป็น File PDF Download 
 
** อ่านก่อนซื้อ !! ไม่ได้พิมพ์เป็นกระดาษ ไม่ใช่หนังสือ เป็น PDF Flie ไม่มีหนังสือส่งให้ทางไปรษณีย์ DOWNLOAD อย่างเดียว **
 
เปิดดูได้ ทาง Computer  Tablet  IPAD  IPONE  Smartphone  
 
หรือพิมพ์ออกมาอ่านได้เลยสำหรับคนรุ่นใหม่ 
 
ไม่ต้องรอสินค้า สั่งแล้วได้อ่านเลย ใช้เวลา Download ไม่ถึง 1 นาที !! 
 
เข้ามา Download File E-Book ได้ หลังจากแจงโอนเงิน 3-6 ชั่วโมง เมื่อทางเราตรวจพบยอดเงินโอนแล้ว !!
 
<< หนังสือสามารถ Download ได้เลย หลังจากเราตรวจเช็คการชำระเงินแล้ว ถ้าสั่งเล่มนี้เล่มเดียว ไม่ต้องเสียค่าจัดส่ง  ชำระเงินไม่ต้องโอนค่าจัดส่งมา ทำรายการสั่งซื้อร่วมกับสินค้าอื่นได้>> 
 
 
สารบัญ   

ส่วนที่ 1 ความรู้เกี่ยวกับกรมการพัฒนาชุมชน
ประวัติความเป็นมากรมพัฒนาชุมชน                     
สัญลักษณ์                             
ภารกิจความรับผิดขอบของกรมการพัฒนาชุมชน                 
วิสัยทัศน์                                 
พันธกิจ                                 
ประเด็นยุทธศาสตร์                             
โครงสร้างกรมการพัฒนาชุมชน                         
หลักการทำงานกับประชาชน                             
การแบ่งส่วนราชการในอดีต                                     
การแบ่งส่วนราชการในปัจจุบัน                             

ส่วนที่ 2 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
พรบ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551                 
พรบ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม         
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547             
พรฎ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546         
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 พ.ศ.2555-2559         
ระเบียบฯ ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม             
ระเบียบฯ ว่าด้วยความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544              
ระเบียบฯ ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2552              

ส่วนที่ 3 ความรู้เกี่ยวกับพัฒนาชุมชน
บทบาทหน้าที่ของกรมการพัฒนาชุมชน                 
การพัฒนาชุมชนโดยให้ประชาชนมีส่วนร่วม             
กระบวนการพัฒนาชุมชน                     
การพัฒนาแบบมีส่วนร่วม                     
การดำเนินการโครงการกิจกรรมของกรมการพัฒนาชุมชน         
การพัฒนาของภาครัฐร่วมกับองค์กรพัฒนาเอกชนและภาคประชาสังคม     
แนวทางส่งเสริมบทบาทขององค์กรเอกชน             
การสร้างมาตรฐานของการชี้วัดผลการพัฒนา             
การกระจายอำนาจในการพัฒนาและงบประมาณสู่ท้องถิ่น         
แนวคิดเกี่ยวกับชุมชน                         
กระบวนการจัดทำแผนชุมชน     
ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
ความรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง                    

ส่วนที่ 4 แนวข้อสอบ
แนวข้อสอบพรบ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 
แนวข้อสอบพรบ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547     
แนวข้อสอบพรฎ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546     
แนวข้อสอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 พ.ศ.2555-2559     
แนวข้อสอบระเบียบฯ ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม     
แนวข้อสอบระเบียบฯ ว่าด้วยความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544
         

     

 
จะได้รับไฟท์ E-Book  3-6 ชั่วโมง หลังจากแจ้งโอนเงิน !!
 
ต้องการดูตัวอย่าง หนังสือเล่มนี้ (Click)
 
 
วิธีการ Download หนังสือ E-book หลังจากเราได้ตรวจเช็คการชำระเงินแล้ว !!
    ( จะมี E-mail แจ้งไปที่ลูกค้า กด link มาที่ www.Sheetram.com )
 
1. lock in เข้าไปที่ www.Sheetram.com
 
2. เข้าไปที่รายการสินค้าที่สั่งซื้อ กดที่ Detail รายการที่สั่งซื้อ
 
 
3. จะพบ File ที่ให้ Download กด Download ไฟล์
4. ระบบจะให้ใส่ E-mail และ Password ที่ลงทะเบียนอีกครั้ง
5. Zip File เปิดออกมา เป็นเนื้อหาหนังสือ 1 ไฟล์ และ Password 1 ไฟล์
6. นำ Password ที่ให้มา ไปใส่ใน File PDF ที่ส่งมาให้
 
6. 

   

โปรแกรมที่ต้องใช้+Download ได้เลยถ้าไม่มี

1. Adobe Reader (โปรแกรมอ่านไฟล์ PDF เปิดไฟล์ PDF ไฟล์เอกสาร) < click DOWNLOAD >

2. winRAR ( โปรแกรมแตกไฟท์ที่ Download มา) < click DOWNLOAD >

กรณีใช้ IPAD / IPONE TADLET ANDROID (ซัมซุง,เอเซอร์,TADLET จีน)

ให้หา 2 โปรแกรมนี้ใน APP STORE และ PLAY STORE มาลงก่อนจึงจะใช้งานได้

   

 

 

จัดทำโดย...นักวิชาการเตรียมสอบราชการ

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรมการพัฒนาชุมชน

Close หน้าต่างนี้
Go Top