หมวดสินค้าหลัก

SOC1013 / SOC1003 / SO103 สรุปสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาเบื้องต้น

ผู้เข้าชม 17,107 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : SOC1003S
  • ราคาพิเศษ : 62 บาท
  • Share รายการสินค้านี้

SOC1013 / SOC1003 / SO103 สรุปสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาเบื้องต้น

****** เป็นรูปเล่ม ไม่มีเป็นไฟล์ *****

เนื้อหาประกอบด้วย
บทที่ 1 ปรัชญาว่าด้วยการศึกษาเกี่ยวกับมนุษย์
บทที่ 2 ขอบเขตและสาระแห่งสังคมวิทยา
บทที่ 3 วัฒนธรรม
บทที่ 4 กลุ่มสังคม
บทที่ 5 ครอบครัว
บทที่ 6 ศาสนา
บทที่ 7 สังคมวิทยาการศึกษา
บทที่ 8 ประชากรศาสตร์
บทที่ 9 การแบ่งช่วงชั้นทางสังคม
บทที่ 10 การควบคุมทางสังคม
บทที่ 11 สังคมวิทยาการเมือง
บทที่ 12 พฤติกรรมฝูงชน
บทที่ 13 ปัญหาสังคม
บทที่ 14 ชนกลุ่มน้อย
บทที่ 15 การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม
บทที่ 16 สังคมวิทยาชนบท
บทที่ 17 สังคมวิทยานคร
บทที่ 18 มานุษยนิเวศวิทยา
บทที่ 19 มานุษยวิทยา
บทที่ 20 วัฒนธรรมของชนในทวีปต่าง ๆ
บทที่ 21 ลักษณะอุปนิสัยประจำชาติ
บทที่ 22 การสังคมสงเคราะห์

ลักษณะพิเศษของสรุปชุดนี้คือ สั้น กะทัดรัด เข้าใจง่าย โดยนักศึกษาที่ไม่มีโอกาสมาฟังคำบรรยายหรือมาฟังแต่ไม่สม่ำเสมอและติดตามบทเรียนไม่ทันก็สามารถอ่านเข้าใจได้ จึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้เป็นคู่มือในการเตรียมตัวสอบ โดยเฉพาะผู้ที่มีเวลาเตรียมตัวสอบน้อย และแม้กระทั่งผู้ที่เข้าใจเนื้อหาดีแล้วก็สามารถใช้เป็นคู่มือในการอ่านทบทวนเพื่อเตรียมตัวสอบได้ โดยแนวข้อสอบของวิชานี้เป็นปรนัย 120 ข้อ มี 5 ตัวเลือก ซึ่งจะออกสอบในเนื้อหาของทั้ง 22 บท
มีทั้งหมด 109 หน้า

ผู้ผลิต.. ชมรมลูกพ่อขุนประยุกต์

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด SOC1003 / SO103

Close หน้าต่างนี้
Go Top