หมวดสินค้าหลัก

E-BOOK Download คู่มือเตรียมสอบความรู้ความสามารถทั่วไป พนักงานบัญชี สถานธนาบุบาล องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (NVT)

ผู้เข้าชม 10,092 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : NVT418
  • ราคาพิเศษ : 259 บาท
  • Share รายการสินค้านี้

E-BOOK Download  คู่มือเตรียมสอบความรู้ความสามารถทั่วไป พนักงานบัญชี สถานธนาบุบาล องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (NVT)

 
จัดทำ     : พฤษภาคม 2558
จำนวน   :  517 หน้า
รูปแบบ  :  หนังสือ E-BOOk เป็น File PDF Download 
 
** อ่านก่อนซื้อ !! ไม่ได้พิมพ์เป็นกระดาษ ไม่ใช่หนังสือ เป็น PDF Flie ไม่มีหนังสือส่งให้ทางไปรษณีย์ DOWNLOAD อย่างเดียว **
 
เปิดดูได้ ทาง Computer  Tablet  IPAD  IPONE  Smartphone  
 
หรือพิมพ์ออกมาอ่านได้เลยสำหรับคนรุ่นใหม่ 
 
ไม่ต้องรอสินค้า สั่งแล้วได้อ่านเลย ใช้เวลา Download ไม่ถึง 1 นาที !! 
 
เข้ามา Download File E-Book ได้ หลังจากแจงโอนเงิน 3-6 ชั่วโมง เมื่อทางเราตรวจพบยอดเงินโอนแล้ว !!
 
<< หนังสือสามารถ Download ได้เลย หลังจากเราตรวจเช็คการชำระเงินแล้ว ถ้าสั่งเล่มนี้เล่มเดียว ไม่ต้องเสียค่าจัดส่ง  ชำระเงินไม่ต้องโอนค่าจัดส่งมา ทำรายการสั่งซื้อร่วมกับสินค้าอื่นได้>> 
 
 
สารบัญ 

ส่วนที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประวัติความเป็นมา                
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย            
การพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ        
โรงรับจำนำในปัจจุบัน            
โครงสร้างองค์กร                
ผู้บริหาร จ.ส.ท.                
ระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท.บัตรประจำตัวพนักงานสถานธนานุบาล พ.ศ.2550    
หลักเกณฑ์วิธีการงบประมาณของสถานธนานุบาล                

ส่วนที่ 2 ความสามารถเชิงคณิตศาสตร์
อนุกรมหรือเลขเรียงลำดับ                 
วิธีบวก                        
วิธีลบ                        
วิธีคูณ                        
วิธียกกำลัง                    
วิธีหาร                        
เงื่อนไขภาษา                    
อุปมาอุปไมย                     
ความสัมพันธ์ในลักษณะเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งหนึ่ง        
ความสัมพันธ์ในลักษณะมีความหมายเหมือนกัน / ตรงข้าม    
ความสัมพันธ์ในลักษณะหน้าที่                
ความสัมพันธ์ในลักษณะสิ่งของประเภทเดียวกัน        
ความสัมพันธ์ในลักษณะสถานที่                
ความสัมพันธ์ในเรื่องของลักษณะนาม            
เงื่อนไขสัญลักษณ์                    
แนวข้อสอบ เงื่อนไขสัญลักษณ์              
แนวข้อสอบ เรื่องอนุกรม                 
แนวข้อสอบ เรื่องอุปมาอุปไมย                 
คณิตศาสตร์ทั่วไป                     
การหาผลบวกของเลขหลายจำนวนเรียงกัน     
การหาอัตราส่วนและร้อยละ             
ดอกเบี้ย                     
การคำนวณระยะห่างระหว่างเสา         
การแจกบัตรอวยพรและการสัมผัสมือ         
การแปรผันตรงและการแปรผกผัน         
การแก้สมการ                 
ค่าเฉลี่ย                     
การหา ครน. และหรม.             
ความสามารถทางด้านเหตุผล             
การคำนวณหาพื้นที่และปริมาตร         
การวิเคราะห์สรุปเหตุผลทางโอเปอร์เรต         
ตาราง กราฟและแผนภูมิ             
แบบทดสอบการอ่านข้อมูลจากตาราง         

ส่วนที่ 3 ความสามารถทางด้านภาษา
การใช้คำ                         
การใช้คำราชาศัพท์                     
การสรุปใจความ                      
สำนวน สุภาษิต คำพังเพย                 
การเขียนสะกดการันต์                 
ประโยค                         
ลักษณะภาษา                      
การใช้ภาษา                     
คำเป็นคำตาย                     
คำเชื่อม                         
การสะกดคำ                     
กการเขียนภาษาให้ถูกต้อง                 
การเรียงประโยค                     
บทความสั้น                     
บทความยาว                     
แนวข้อสอบภาษาไทย                 

ส่วนที่ 4 ภาษาอังกฤษ (English  Language Test)
ความรู้พื้นฐาน                        
แนวข้อสอบ Grammar and Vocabulary                
แนวข้อสอบ Vocubulary                     
แนวข้อสอบ Reading Comprehension                
แนวข้อสอบ กริยารูป Tense                     
แนวข้อสอบ การใช้ Gerund & Infinitive                 
แนวข้อสอบ การใช้กริยาช่วย                    
แนวข้อสอบ Adjective Clauses                    
แนวข้อสอบ Reduced Adjective Clauses                
แนวข้อสอบ Subjunctive                    

ส่วนที่ 5 ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ
หลักการบริหารงาน             
องค์ประกอบหรือกิจกรรมของการบริหาร       
อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ     
การมอบหมายอำนาจหน้าที่           
การจัดแผนกงาน             
โครงสร้างและแผนภูมิขององค์การ     
ระบบการบริหารองค์การ           
การควบคุมองค์การ             
การวางแผนงาน              
ประเภทของแผนงาน           
การบริหารงบประมาณ          
การบริหารคงคลัง
            

 

 
จะได้รับไฟท์ E-Book  3-6 ชั่วโมง หลังจากแจ้งโอนเงิน !!
 
 
 
 
 
 
 
วิธีการ Download หนังสือ E-book หลังจากเราได้ตรวจเช็คการชำระเงินแล้ว !!
    ( จะมี E-mail แจ้งไปที่ลูกค้า กด link มาที่ www.Sheetram.com )
 
1. lock in เข้าไปที่ www.Sheetram.com
 
2. เข้าไปที่รายการสินค้าที่สั่งซื้อ กดที่ Detail รายการที่สั่งซื้อ
 
 
3. จะพบ File ที่ให้ Download กด Download ไฟล์
4. ระบบจะให้ใส่ E-mail และ Password ที่ลงทะเบียนอีกครั้ง
5. Zip File เปิดออกมา เป็นเนื้อหาหนังสือ 1 ไฟล์ และ Password 1 ไฟล์
6. นำ Password ที่ให้มา ไปใส่ใน File PDF ที่ส่งมาให้
 
6. 

   

โปรแกรมที่ต้องใช้+Download ได้เลยถ้าไม่มี

1. Adobe Reader (โปรแกรมอ่านไฟล์ PDF เปิดไฟล์ PDF ไฟล์เอกสาร) < click DOWNLOAD >

2. winRAR ( โปรแกรมแตกไฟท์ที่ Download มา) < click DOWNLOAD >

กรณีใช้ IPAD / IPONE TADLET ANDROID (ซัมซุง,เอเซอร์,TADLET จีน)

ให้หา 2 โปรแกรมนี้ใน APP STORE และ PLAY STORE มาลงก่อนจึงจะใช้งานได้

   

 

จัดทำโดย...นักวิชาการเตรียมสอบราชการ

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

Close หน้าต่างนี้
Go Top