หมวดสินค้าหลัก

E-BOOK Download คู่มือสอบความรู้ความสามารถทั่วไป สถานธนาบุบาล กรุงเทพมหานคร (NVT)

ผู้เข้าชม 9,682 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : NVT421
  • ราคาพิเศษ : 233 บาท
  • ราคาปกติ 259 บาท ลด10%
  • Share รายการสินค้านี้

E-BOOK Download คู่มือสอบ ความรู้ความสามารถทั่วไป สถานธนาบุบาล กรุงเทพมหานคร (NVT)

 
จัดทำ     : พฤษภาคม 2558
จำนวน   :   328 หน้า
รูปแบบ  :  หนังสือ E-BOOk เป็น File PDF Download 
 
** อ่านก่อนซื้อ !! ไม่ได้พิมพ์เป็นกระดาษ ไม่ใช่หนังสือ เป็น PDF Flie ไม่มีหนังสือส่งให้ทางไปรษณีย์ DOWNLOAD อย่างเดียว **
 
เปิดดูได้ ทาง Computer  Tablet  IPAD  IPONE  Smartphone  
 
หรือพิมพ์ออกมาอ่านได้เลยสำหรับคนรุ่นใหม่ 
 
ไม่ต้องรอสินค้า สั่งแล้วได้อ่านเลย ใช้เวลา Download ไม่ถึง 1 นาที !! 
 
เข้ามา Download File E-Book ได้ หลังจากแจงโอนเงิน 3-6 ชั่วโมง เมื่อทางเราตรวจพบยอดเงินโอนแล้ว !!
 
<< หนังสือสามารถ Download ได้เลย หลังจากเราตรวจเช็คการชำระเงินแล้ว ถ้าสั่งเล่มนี้เล่มเดียว ไม่ต้องเสียค่าจัดส่ง  ชำระเงินไม่ต้องโอนค่าจัดส่งมา ทำรายการสั่งซื้อร่วมกับสินค้าอื่นได้>> 
 
 
สารบัญ 
 
ส่วนที่ 1 ความสามารถในการสรุปเหตุผลเกี่ยวกับตัวเลขและข้อมูลต่างๆ
อนุกรมหรือเลขเรียงลำดับ                         
วิธีบวก                                    
วิธีลบ                                    
วิธีคูณ                                    
วิธียกกำลัง                                
วิธีหาร                                    
เงื่อนไขภาษา                                
อุปมาอุปไมย                                 
ความสัมพันธ์ในลักษณะเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งหนึ่ง                
ความสัมพันธ์ในลักษณะมีความหมายเหมือนกัน / ตรงข้าม            
ความสัมพันธ์ในลักษณะหน้าที่                        
ความสัมพันธ์ในลักษณะสิ่งของประเภทเดียวกัน                
ความสัมพันธ์ในลักษณะสถานที่                        
ความสัมพันธ์ในเรื่องของลักษณะนาม                    
เงื่อนไขสัญลักษณ์                            
คณิตศาสตร์ทั่วไป                             
การหาผลบวกของเลขหลายจำนวนเรียงกัน             
การหาอัตราส่วนและร้อยละ                     
ดอกเบี้ย                             
การคำนวณระยะห่างระหว่างเสา                 
การแจกบัตรอวยพรและการสัมผัสมือ                 
การแปรผันตรงและการแปรผกผัน                 
การแก้สมการ                         
ค่าเฉลี่ย                             
การหา ครน. และหรม.                     
ความสามารถทางด้านเหตุผล                     
การคำนวณหาพื้นที่และปริมาตร                 
การวิเคราะห์สรุปเหตุผลทางโอเปอร์เรต                 
ตาราง กราฟและแผนภูมิ                     
แบบทดสอบการอ่านข้อมูลจากตาราง                 
 
ส่วนที่ 2 ความสามารถทางภาษาในการคิดวิเคราะห์และสรุปเหตุผล
การใช้คำ                             
การใช้คำราชาศัพท์                         
การสรุปใจความ                          
สำนวน สุภาษิต คำพังเพย                     
การเขียนสะกดการันต์                     
ประโยค                             
ลักษณะภาษา                          
การใช้ภาษา                 
คำเป็นคำตาย                 
คำเชื่อม                     
การสะกดคำ                 
การเขียนภาษาให้ถูกต้อง             
การเรียงประโยค                 
บทความสั้น                 
บทความยาว                 
 
ส่วนที่ 3 ความรู้เกี่ยวกับสังคม เศรษฐกิจ การเมืองและข่าวปัจจุบัน
ความรู้เกี่ยวกับ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองและข่าว    
 
ส่วนที่ 4 วิชาความรอบรู้และกฎหมายเบื้องต้น
พระราชบัญญัติโรงรับจำนำ        
พระราชบัญญัติระเบียบบริหรราชการกรุงเทพมหานคร            
ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร    
กฎหมารยว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ                
กฎหมายว่าด้วยงานสารบรรณ                    
ความรู้เกี่ยวกับสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร 
 
 
 
จะได้รับไฟท์ E-Book  3-6 ชั่วโมง หลังจากแจ้งโอนเงิน !!
 
 
 
 
 
 
 
วิธีการ Download หนังสือ E-book หลังจากเราได้ตรวจเช็คการชำระเงินแล้ว !!
    ( จะมี E-mail แจ้งไปที่ลูกค้า กด link มาที่ www.Sheetram.com )
 
1. lock in เข้าไปที่ www.Sheetram.com
 
2. เข้าไปที่รายการสินค้าที่สั่งซื้อ กดที่ Detail รายการที่สั่งซื้อ
 
 
3. จะพบ File ที่ให้ Download กด Download ไฟล์
4. ระบบจะให้ใส่ E-mail และ Password ที่ลงทะเบียนอีกครั้ง
5. Zip File เปิดออกมา เป็นเนื้อหาหนังสือ 1 ไฟล์ และ Password 1 ไฟล์
6. นำ Password ที่ให้มา ไปใส่ใน File PDF ที่ส่งมาให้
 
6. 

   

โปรแกรมที่ต้องใช้+Download ได้เลยถ้าไม่มี

1. Adobe Reader (โปรแกรมอ่านไฟล์ PDF เปิดไฟล์ PDF ไฟล์เอกสาร) < click DOWNLOAD >

2. winRAR ( โปรแกรมแตกไฟท์ที่ Download มา) < click DOWNLOAD >

กรณีใช้ IPAD / IPONE TADLET ANDROID (ซัมซุง,เอเซอร์,TADLET จีน)

ให้หา 2 โปรแกรมนี้ใน APP STORE และ PLAY STORE มาลงก่อนจึงจะใช้งานได้

   

            
 
จัดทำโดย...นักวิชาการเตรียมสอบราชการ

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด สำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร

Close หน้าต่างนี้
Go Top