หมวดสินค้าหลัก

E-BOOK Download คู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ กรมการค้าภายใน (NVT)

ผู้เข้าชม 10,496 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : NVT428
  • ราคาพิเศษ : 233 บาท
  • ราคาปกติ 259 บาท ลด10%
  • Share รายการสินค้านี้

E-BOOK Download คู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ กรมการค้าภายใน (NVT)

 
จัดทำ     : พฤษภาคม 2558
จำนวน   :  202 หน้า
รูปแบบ  :  หนังสือ E-BOOk เป็น File PDF Download 
 
** อ่านก่อนซื้อ !! ไม่ได้พิมพ์เป็นกระดาษ ไม่ใช่หนังสือ เป็น PDF Flie ไม่มีหนังสือส่งให้ทางไปรษณีย์ DOWNLOAD อย่างเดียว **
 
เปิดดูได้ ทาง Computer  Tablet  IPAD  IPONE  Smartphone  
 
หรือพิมพ์ออกมาอ่านได้เลยสำหรับคนรุ่นใหม่ 
 
ไม่ต้องรอสินค้า สั่งแล้วได้อ่านเลย ใช้เวลา Download ไม่ถึง 1 นาที !! 
 
เข้ามา Download File E-Book ได้ หลังจากแจงโอนเงิน 3-6 ชั่วโมง เมื่อทางเราตรวจพบยอดเงินโอนแล้ว !!
 
<< หนังสือสามารถ Download ได้เลย หลังจากเราตรวจเช็คการชำระเงินแล้ว ถ้าสั่งเล่มนี้เล่มเดียว ไม่ต้องเสียค่าจัดส่ง  ชำระเงินไม่ต้องโอนค่าจัดส่งมา ทำรายการสั่งซื้อร่วมกับสินค้าอื่นได้>> 
 
 
สารบัญ 

ส่วนที่ 1 ความรู้เกี่ยวกับกรมการค้าภายใน
ประวัติความเป็นมา                    
วิสัยทัศน์                        
ค่านิยม                        
พันธกิจ                        
เป้าประสงค์                    
ยุทธศาสตร์กรมการค้าภายใน(พ.ศ.2555-2559)        
กลยุทธ์ในภาพรวมของกรม                
นโยบายและแผนการปฏิบัติงานของกรมฯ             
นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี            
แนวทางส่งเสริมและผลักดันการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี    

ส่วนที่ 2 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของกรมการค้าภายใน         
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 แก้ไขถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2556     
พระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. 2542 แก้ไขถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2557        
พระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542             
พระราชบัญญัติ การแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2542                 
พระราชบัญญัติการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า พ.ศ. 2542 แก้ไขถึงฉบับที่ 2    
พระราชบัญญัติ การค้าข้าว พุทธศักราช 2489 แก้ไขถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2489     
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเศรษฐกิจการค้า                     
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเศรษฐกิจ                         
ดัชนีราคาผู้บริโภค                             
ดัชนีราคาส่งออก                             
ดัชนีเศรษฐกิจ     

ส่วนที่ 3 แนวข้อสอบ                        
แนวข้อสอบ มาตราชั่งตวงวัด                         
แนวข้อสอบ กฎหมายผู้บริโภค                         
แนวข้อสอบ 

 

 
จะได้รับไฟท์ E-Book  3-6 ชั่วโมง หลังจากแจ้งโอนเงิน !!
 
 
 
 
 
 
 
วิธีการ Download หนังสือ E-book หลังจากเราได้ตรวจเช็คการชำระเงินแล้ว !!
    ( จะมี E-mail แจ้งไปที่ลูกค้า กด link มาที่ www.Sheetram.com )
 
1. lock in เข้าไปที่ www.Sheetram.com
 
2. เข้าไปที่รายการสินค้าที่สั่งซื้อ กดที่ Detail รายการที่สั่งซื้อ
 
 
3. จะพบ File ที่ให้ Download กด Download ไฟล์
4. ระบบจะให้ใส่ E-mail และ Password ที่ลงทะเบียนอีกครั้ง
5. Zip File เปิดออกมา เป็นเนื้อหาหนังสือ 1 ไฟล์ และ Password 1 ไฟล์
6. นำ Password ที่ให้มา ไปใส่ใน File PDF ที่ส่งมาให้
 
6. 

   

โปรแกรมที่ต้องใช้+Download ได้เลยถ้าไม่มี

1. Adobe Reader (โปรแกรมอ่านไฟล์ PDF เปิดไฟล์ PDF ไฟล์เอกสาร) < click DOWNLOAD >

2. winRAR ( โปรแกรมแตกไฟท์ที่ Download มา) < click DOWNLOAD >

กรณีใช้ IPAD / IPONE TADLET ANDROID (ซัมซุง,เอเซอร์,TADLET จีน)

ให้หา 2 โปรแกรมนี้ใน APP STORE และ PLAY STORE มาลงก่อนจึงจะใช้งานได้

   

จัดทำโดย... กลุ่มนักวิชาการเตรียมสอบข้าราชการ

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรมการค้าภายใน

Close หน้าต่างนี้
Go Top