หมวดสินค้าหลัก

PHI2001 / PHI1001 / PY101 สรุปวัฒนธรรมและศาสนา

ผู้เข้าชม 14,726 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : PHI1001S
  • ราคาพิเศษ : 46 บาท
  • Share รายการสินค้านี้

PHI2001 / PHI1001 / PY101 สรุปวัฒนธรรมและศาสนา

****** เป็นรูปเล่ม ไม่มีเป็นไฟล์ *****

เนื้อหาประกอบด้วย

ภาควัฒนธรรม
บทที่ 1 มนุษย์กับวัฒนธรรม
บทที่ 2 วัฒนธรรมตะวันออกและวัฒนธรรมตะวันตก
บทที่ 3 วัฒนธรรมไทยในอดีต
บทที่ 4 วัฒนธรรมทางคติธรรมและเนติธรรม
บทที่ 5 วัฒนธรรมทางวัตถุธรรมและสหธรรม
บทที่ 6 ระเบียบสังคมและประเพณีไทย
บทที่ 7 การส่งเสริมวัฒนธรรม
ภาคศาสนา
บทที่ 8 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับศาสนา
บทที่ 9 ศาสนาในเอเชียตะวันออก
บทที่ 10 ศาสนาฮินดูและศาสนาพุทธ
บทที่ 11 ศาสนาเชนและศาสนาซิกข์
บทที่ 12 ศาสนายูดาห์และศาสนาคริสต์
บทที่ 13 ศาสนาอิสลาม
บทที่ 14 ศาสนาโซโรอัสเตอร์

ลักษณะพิเศษของสรุปชุดนี้
- สรุปโดยติวเตอร์ที่เชี่ยวชาญวิชานี้เป็นพิเศษ
- สอดแทรกเทคนิคที่ทำให้เข้าใจง่ายและจำแม่น
- ชี้จุดประเด็น หัวข้อที่ออกสอบบ่อย ๆ
- ข้อมูลจากคำบรรยายภาคล่าสุด และตำราเรียนเล่มใหม่

เหมาะสำหรับ
- นักศึกษาที่ไม่มีเวลาเข้าฟังคำบรรยาย
- นักศึกษาที่มีเวลาเตรียมตัวสอบน้อย

ผู้ผลิต.. ชมรมลูกพ่อขุนประยุกต์

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด PHI2001 / PHI1001 / PY101

Close หน้าต่างนี้
Go Top