หมวดสินค้าหลัก

E-BOOK Download คู่มือเตรียมสอบ พนักงานธุรการ 3 การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) (NVT)

ผู้เข้าชม 10,481 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : NVT460
  • ราคาพิเศษ : 233 บาท
  • ราคาปกติ 259 บาท ลด10%
  • Share รายการสินค้านี้

E-BOOK Download คู่มือเตรียมสอบ พนักงานธุรการ 3 การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) (NVT)

 

จัดทำ     : พฤศจิกายน 2558
จำนวน   : 295 หน้า
รูปแบบ   :  หนังสือ E-BOOk เป็น File PDF Download 
 
*** ไม่ได้พิมพ์เป็นกระดาษ ***
 
**อ่านก่อนซื้อ !! ไม่ได้พิมพ์เป็นกระดาษ ไม่ใช้หนังสือ เป็น PDF Flie **
 
เปิดดูได้ ทาง Computer  Tablet  IPAD  IPONE  Smartphone  
 
หรือพิมพ์ออกมาอ่านได้เลยสำหรับคนรุ่นใหม่ 
 
ไม่ต้องรอสินค้า สั่งแล้วได้อ่านเลย ใช้เวลา Download ไม่ถึง 1 นาที !! 
 
เข้ามา Download File E-Book ได้ หลังจากแจงโอนเงิน 3-6 ชั่วโมง เมื่อทางเราตรวจพบยอดเงินโอนแล้ว !!
 
<< หนังสือสามารถ Download ได้เลย หลังจากเราตรวจเช็คการชำระเงินแล้ว ถ้าสั่งเล่มนี้เล่มเดียว ไม่ต้องเสียค่าจัดส่ง  ชำระเงินไม่ต้องโอนค่าจัดส่งมา ทำรายการสั่งซื้อร่วมกับสินค้าอื่นได้>> 
 

สารบัญ  

ส่วนที่ 1 ความรู้เกี่ยวกับ การไฟฟ้านครหลวง
ประวัติความเป็นมา การไฟฟ้านครหลวง                
วิสัยทัศน์                            
ภารกิจ                            
ยุทธศาสตร์                        
ค่านิยม                            
วัฒนธรรมองค์กร                        
คณะกรรมการการไฟฟ้านครหลวง                
รูปแบบการจัดองค์การและการบริหารงานขององค์กร             
แนวทางการดำเนินธุรกิจสู่ความยั่งยืน                
อำนาจ หน้าที่ ความรับผิดชอบ                    
การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น                
ความรับผิดชอบต่อการให้บริการ                
แผนงาน CSR                        
นโยบายการบริหารความเสี่ยง ปี 2558                
นโยบายการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น            

ส่วนที่ 2 ความรู้เกี่ยวกับการบริการที่ดี
นโยบายกำกับดูแลกิจการที่ดี 
กลยุทธ์ 
ข่าวสารงานบริการ 
54 ปี บนความภูมิใจ รับใช้ประชาชน 
เสริมบริการด้วยเทคโนโลยีทันสมัย 
บริการมั่นใจ ด้วย E-Service 
ประกาศความพร้อมรุกสู่ธุรกิจอุตสาหกรรม 
ตอกย้ำการให้บริการด้วยรางวัลแห่งคุณภาพ 
หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี 
จรรยาบรรณของผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง
จรรยาบรรณของผู้บริหารระดับสูงข้อพึงปฏิบัติต่อการไฟฟ้านครหลวง
จรรยาบรรณของพนักงานข้อพึงปฏิบัติต่อการไฟฟ้านครหลวง
จรรยาบรรณในการดำเนินงานของการไฟฟ้านครหลวง
จรรยาบรรณต่อลูกค้าและประชาชน
จรรยาบรรณต่อพนักงาน
จรรยาบรรณต่อคู่ค้า และ/หรือ เจ้าหนี้
จรรยาบรรณต่อเจ้าของกิจการ(รัฐบาล)
จรรยาบรรณต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
การจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของการไฟฟ้านครหลวง

ส่วนที่ 3 ความรู้ทางด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
พระราชบัญญัติการไฟฟ้านครหลวง พ.ศ. 2501
สรุปสาระสำคัญของพระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2503
แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการไฟฟ้านครหลวง 

ส่วนที่ 4 ความรู้พื้นฐานทางด้านภาษาอังกฤษ
แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ                 
GRAMMAR AND VOCABULARY             
VOCABULARY                     
Reading Comprehension                 

ส่วนที่ 5 ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์                 
ระบบเครือข่าย                         
อินเตอร์เน็ต  (Internet)                       
โปรแกรมประยุกต์ใช้งาน                     
การละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์                     
ไวรัสคอมพิวเตอร์                          
แนวข้อสอบ คอมพิวเตอร์         

ส่วนที่ 6 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานธุรการ
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานธุรการ 
แนวข้อสอบความรู้ความเข้าใจงานธุรการ                 
ระเบียบฯว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม          
แนวข้อสอบ ระเบียบฯ ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

ส่วนที่ 7 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการงานทั่วไป
การบริหารจัดการ 
องค์ประกอบขององค์กรและการบริหาร                      
ประเภทองค์การ                             
หลักการทั่วไปของการบริหาร         
องค์ประกอบในการจัดการ 
อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ 
การมอบหมายอำนาจหน้าที่     
การจัดแผนกงาน         
โครงสร้างและแผนภูมิขององค์การ
ระบบการบริหารองค์การ     
การควบคุมองค์การ         
การวางแผนงาน    
    

                            

 
จะได้รับไฟท์ E-Book  3-6 ชั่วโมง หลังจากแจ้งโอนเงิน !!
 
ต้องการดูตัวอย่าง หนังสือเล่มนี้ (Click)
 
 
 
 
วิธีการ Download หนังสือ E-book หลังจากเราได้ตรวจเช็คการชำระเงินแล้ว !!
    ( จะมี E-mail แจ้งไปที่ลูกค้า กด link มาที่ www.Sheetram.com )
 
1. lock in เข้าไปที่ www.Sheetram.com
 
2. เข้าไปที่รายการสินค้าที่สั่งซื้อ กดที่ Detail รายการที่สั่งซื้อ
 
 
3. จะพบ File ที่ให้ Download กด Download ไฟล์
4. ระบบจะให้ใส่ E-mail และ Password ที่ลงทะเบียนอีกครั้ง
5. Zip File เปิดออกมา เป็นเนื้อหาหนังสือ 1 ไฟล์ และ Password 1 ไฟล์
6. นำ Password ที่ให้มา ไปใส่ใน File PDF ที่ส่งมาให้
 
6. 

   

โปรแกรมที่ต้องใช้+Download ได้เลยถ้าไม่มี

1. Adobe Reader (โปรแกรมอ่านไฟล์ PDF เปิดไฟล์ PDF ไฟล์เอกสาร) < click DOWNLOAD >

2. winRAR ( โปรแกรมแตกไฟท์ที่ Download มา) < click DOWNLOAD >

กรณีใช้ IPAD / IPONE TADLET ANDROID (ซัมซุง,เอเซอร์,TADLET จีน)

ให้หา 2 โปรแกรมนี้ใน APP STORE และ PLAY STORE มาลงก่อนจึงจะใช้งานได้

จัดทำโดย...นักวิชาการเตรียมสอบร่ชการ

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.)

Close หน้าต่างนี้
Go Top