หมวดสินค้าหลัก

File VDO MP 3 E-BOOK Download นายทหารชั้นสัญญาบัตร พื้นฐานและความรู้ทั่วไป กองทัพอากาศ ปี 59 (NVT)

ผู้เข้าชม 9,623 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : NVT498
  • ราคาพิเศษ : 719 บาท
  • ราคาปกติ 799บาท ลด10 %
  • Share รายการสินค้านี้
File VDO MP 3 E-BOOK Download นายทหารชั้นสัญญาบัตร พื้นฐานและความรู้ทั่วไป กองทัพอากาศ ปี 59 (NVT)
 
เป็น File เสียง MP3 และ VDO E-BOOK ความยาวรวมประมาณ 14 ชั่วโมง
ไฟท์แยกเป็นหัวข้อในแต่ละเรื่อง สามารถเปิด กับ คอมพิวเตอร์
โทรศัพท์มือถือ IPAD IPONE TABLEเครื่องเล่น MP3 พกพา
เครื่องเล่น DVD สะดวกพกเอาไปฟังได้ทุกที่ ทุกเวลา
ฟังในรถยนต์ รถไฟฟ้า รถเมล์ ช่วงพักงาน ช่วงว่างโดยไม่ต้องยกหนังสืออ่าน
 
ไม่ต้องรอสินค้า เมื่อสั่งซื้อแล้วรับไฟท์ทั้งหมดผ่านทาง google drive ได้เลย
 
download  โปรแกรม google drive   ลงที่เครื่องคอมพิวเตอร์ นำ user name (เบอร์ e-mail ที่ส่งให้) และ password ทำการเชื่อมต่อกับ file ที่ส่งให้โดยการเปิดเครื่องทิ้งไว้ หลังจากนั้นก็ใช้งานได้
 
กรณีโทร หรือ FAX มาสั่งจะส่งให้ทาง E-mail
 
<< Download ได้เลย หลังจากเราตรวจเช็คการชำระเงินแล้ว ถ้าสั่ง File MP3 ไม่ต้องเสียค่าจัดส่ง ชำระเงินไม่ต้องโอนค่าจัดส่งมา ทำรายการสั่งซื้อร่วมกับสินค้าอื่นได้>>
 
MP3 เนื้อหาประกอบด้วย

สารบัญ

VDO + E-BOOK ส่วนที่ 1 ความสามารถทั่วไป
VDO ความสามารถทั่วไป แผ่นที่ 1
VDO ความสามารถทั่วไป แผ่นที่ 2
VDO ความสามารถทั่วไป แผ่นที่ 3 
VDO ความสามารถทั่วไป แผ่นที่ 4
VDO ความสามารถทั่วไป แผ่นที่ 5
VDO ความสามารถทั่วไป แผ่นที่ 6
E-BOOK คู่มือประกอบการเรียน VDO แผ่นที่ 1 พร้อมแนวข้อสอบ
E-BOOK คู่มือประกอบการเรียน VDO แผ่นที่ 2 พร้อมแนวข้อสอบ
E-BOOK คู่มือประกอบการเรียน VDO แผ่นที่ 3 พร้อมแนวข้อสอบ
E-BOOK คู่มือประกอบการเรียน VDO แผ่นที่ 4 พร้อมแนวข้อสอบ
E-BOOK คู่มือประกอบการเรียน VDO แผ่นที่ 5 พร้อมแนวข้อสอบ
E-BOOK คู่มือประกอบการเรียน VDO แผ่นที่ 6 พร้อมแนวข้อสอบ

VDO + E-BOOK ส่วนที่ 2 ภาษาไทย
VDO ภาษาไทย แผ่นที่ 1
VDO ภาษาไทย แผ่นที่ 2        
E-BOOK คู่มือประกอบการเรียน VDO  แผ่นที่ 1 พร้อมแนวข้อสอบ
E-BOOK คู่มือประกอบการเรียน VDO  แผ่นที่ 2 พร้อมแนวข้อสอบ

VDO + E-BOOK ส่วนที่ 3 ภาษาอังกฤษ
VDO ภาษาอังกฤษ แผ่นที่ 1 
VDO ภาษาอังกฤษ แผ่นที่ 2 
VDO ภาษาอังกฤษ แผ่นที่ 3 
E-BOOK คู่มือประกอบการเรียน VDO ฉบับรวมพร้อมแนวข้อสอบ
 
     
E-Book ความรู้พื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์    
ระบบเครือข่าย            
อินเตอร์เน็ต  (Internet)          
โปรแกรมประยุกต์ใช้งานประเภทต่างๆ    
การละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์        
ไวรัสคอมพิวเตอร์  (Computer Virus)    
ไมโครซอฟท์ เวิร์ด (Microsoft Word)    
ไมโครซอฟท์ เอ็กเซล Microsoft Excel    
ไมโครซอฟท์ พาวเวอร์พ้อยท์ Microsoft PowerPoint 
แนวข้อสอบ ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
                
E-Book ความรู้พื้นฐานกฎหมายทั่วไป
ประเภทและการจัดทำกฎหมาย                                 
การแบ่งแยกประเภทกฎหมาย                                 
สรุปสาระสำคัญของกฎหมายแพ่งและพาณิชย์                         
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2557                            
แนวข้อสอบกฎหมายทั่วไป

 
 
จะได้รับไฟท์เสียง VDO MP3 และ e-book ภายใน 3-6 ชั่วโมง หลังจากแจ้งโอนเงิน !!
 

ตัวอย่าง Fiile Video ชุดนี้ ได้เลยครับ !!

 

 

 

 

จัดทำโดย...นักวิชาการเตรียมสอบข้าราชการ

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กองทัพอากาศ

Close หน้าต่างนี้
Go Top