หมวดสินค้าหลัก

E-BOOK Download คู่มือสอบ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ทุกตำแหน่งต้อสอบ ระดับปริญญาตรี/ปวส. ปี 59 (NVT)

ผู้เข้าชม 9,831 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : NVT550
  • ราคาพิเศษ : 233 บาท
  • ราคาปกติ 259 บาท ลด 10%
  • Share รายการสินค้านี้

E-BOOK Download คู่มือสอบ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ทุกตำแหน่งต้อสอบ ระดับปริญญาตรี/ปวส. ปี 59 (NVT)

 

จัดทำ     : เมษายน 2559
จำนวน   : 290 หน้า
รูปแบบ   :  หนังสือ E-BOOk เป็น File PDF Download 
 
*** ไม่ได้พิมพ์เป็นกระดาษ ***
 
**อ่านก่อนซื้อ !! ไม่ได้พิมพ์เป็นกระดาษ ไม่ใช้หนังสือ เป็น PDF Flie **
 
เปิดดูได้ ทาง Computer  Tablet  IPAD  IPONE  Smartphone  
 
หรือพิมพ์ออกมาอ่านได้เลยสำหรับคนรุ่นใหม่ 
 
ไม่ต้องรอสินค้า สั่งแล้วได้อ่านเลย ใช้เวลา Download ไม่ถึง 1 นาที !! 
 
เข้ามา Download File E-Book ได้ หลังจากแจงโอนเงิน 3-6 ชั่วโมง เมื่อทางเราตรวจพบยอดเงินโอนแล้ว !!
 
<< หนังสือสามารถ Download ได้เลย หลังจากเราตรวจเช็คการชำระเงินแล้ว ถ้าสั่งเล่มนี้เล่มเดียว ไม่ต้องเสียค่าจัดส่ง  ชำระเงินไม่ต้องโอนค่าจัดส่งมา ทำรายการสั่งซื้อร่วมกับสินค้าอื่นได้>> 
 

สารบัญ

ส่วนที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
ประวัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค             
สมรรถนะหลักของ กฟภ.             
วิสัยทัศน์ (Vision)                 
ภารกิจ (Mission)                 
ค่านิยม (Core Value)             
เป้าหมายเชิงกลยุทธ์ (Strategic Objectives)     
นโยบาย (Policy) ของ กฟภ.                 
หลักปฏิบัติและกลไกเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี         
ความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี             
จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค     
จรรยาบรรณของกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค         
จรรยาบรรณของผู้บริหาร การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค         
จรรยาบรรณของพนักงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค         
จรรยาบรรณของวิชาชีพหลักการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค         
ประมวลจริยธรรมการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค             

ส่วนที่ 2 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
พรบ.คุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ 2518      
พรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต     
พรบ.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค                     
สรุปสาระสำคัญการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค                 

ส่วนที่ 3 ความสามารถทางเชาวน์ปัญญา
อนุกรมหรือเลขเรียงลำดับ                 
เงื่อนไขภาษา                    
อุปมาอุปไมย                     
เงื่อนไขสัญลักษณ์                    
คณิตศาสตร์ทั่วไป                     
การหาผลบวกของเลขหลายจำนวนเรียงกัน             
การหาอัตราส่วนและร้อยละ                 
ดอกเบี้ย                         
การคำนวณระยะห่างระหว่างเสา                 
การแจกบัตรอวยพรและการสัมผัสมือ             
การแปรผันตรงและการแปรผกผัน                 
การแก้สมการ                     
การคำนวณเกี่ยวกับขาและหัวของสัตว์             
ค่าเฉลี่ย                         
การหา ครน. และหรม.                 
ความสามารถทางด้านเหตุผล                 
การคำนวณหาพื้นที่และปริมาตร                 
การวิเคราะห์สรุปเหตุผลทางโอเปอร์เรต             
ตาราง กราฟและแผนภูมิ                 

ส่วนที่ 4 ความรู้ด้านภาษาไทย
การใช้คำ                                 
การใช้คำราชาศัพท์                             
การสรุปใจความ                              
สำนวน สุภาษิต คำพังเพย                         
การเขียนสะกดการันต์                             
ประโยค                                 
ลักษณะภาษา                              
การใช้ภาษา                         
คำเป็นคำตาย                         
คำเชื่อม                         
การสะกดคำ                     
การเขียนภาษาให้ถูกต้อง                 
การเรียงประโยค                     
บทความสั้น                     
บทความยาว                     

ส่วนที่ 5 ความรู้ด้านภาษาอังกฤษ
ความรู้พื้นฐานทางด้านภาษาอังกฤษ        
ลักษณะของคำนาม                 
GRAMMAR AND VOCABULARY
VOCABULARY        
Reading Comprehension    
 
ส่วนที่ 6 ความรู้ทางคอมพิวเตอร์ (Computer Test)
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์             
ระบบเครือข่าย                     
อินเตอร์เน็ต  (Internet)                   
โปรแกรมประยุกต์ใช้งาน                 
การละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์                 
ไวรัสคอมพิวเตอร์                      
Microsoft Word                    
Microsoft Excel                    
Microsoft Powerpoint                 
พรบ.ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์             

                                                                     

จะได้รับไฟท์ E-Book  3-6 ชั่วโมง หลังจากแจ้งโอนเงิน !!
 
ต้องการดูตัวอย่าง หนังสือเล่มนี้ (Click)
 
 
 
 
วิธีการ Download หนังสือ E-book หลังจากเราได้ตรวจเช็คการชำระเงินแล้ว !!
    ( จะมี E-mail แจ้งไปที่ลูกค้า กด link มาที่ www.Sheetram.com )
 
1. lock in เข้าไปที่ www.Sheetram.com
 
2. เข้าไปที่รายการสินค้าที่สั่งซื้อ กดที่ Detail รายการที่สั่งซื้อ
 
 
3. จะพบ File ที่ให้ Download กด Download ไฟล์
4. ระบบจะให้ใส่ E-mail และ Password ที่ลงทะเบียนอีกครั้ง
5. Zip File เปิดออกมา เป็นเนื้อหาหนังสือ 1 ไฟล์ และ Password 1 ไฟล์
6. นำ Password ที่ให้มา ไปใส่ใน File PDF ที่ส่งมาให้
 
6. 

   

โปรแกรมที่ต้องใช้+Download ได้เลยถ้าไม่มี

1. Adobe Reader (โปรแกรมอ่านไฟล์ PDF เปิดไฟล์ PDF ไฟล์เอกสาร) < click DOWNLOAD >

2. winRAR ( โปรแกรมแตกไฟท์ที่ Download มา) < click DOWNLOAD >

กรณีใช้ IPAD / IPONE TADLET ANDROID (ซัมซุง,เอเซอร์,TADLET จีน)

ให้หา 2 โปรแกรมนี้ใน APP STORE และ PLAY STORE มาลงก่อนจึงจะใช้งานได้

จัดทำโดย...นักวิชาการเตรียมสอบราชการ

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)

Close หน้าต่างนี้
Go Top