หมวดสินค้าหลัก

E-BOOK Download คู่มือสอบ นักการเงิน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ปี 59 (NVT)

ผู้เข้าชม 9,672 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : NVT554
  • ราคาพิเศษ : 233 บาท
  • ราคาปกติ 259 บาท ลด 10%
  • Share รายการสินค้านี้

E-BOOK Download คู่มือสอบ นักการเงิน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ปี 59 (NVT)

 

จัดทำ     : เมษายน 2559
จำนวน   : 358 หน้า
รูปแบบ   :  หนังสือ E-BOOk เป็น File PDF Download 
 
*** ไม่ได้พิมพ์เป็นกระดาษ ***
 
**อ่านก่อนซื้อ !! ไม่ได้พิมพ์เป็นกระดาษ ไม่ใช้หนังสือ เป็น PDF Flie **
 
เปิดดูได้ ทาง Computer  Tablet  IPAD  IPONE  Smartphone  
 
หรือพิมพ์ออกมาอ่านได้เลยสำหรับคนรุ่นใหม่ 
 
ไม่ต้องรอสินค้า สั่งแล้วได้อ่านเลย ใช้เวลา Download ไม่ถึง 1 นาที !! 
 
เข้ามา Download File E-Book ได้ หลังจากแจงโอนเงิน 3-6 ชั่วโมง เมื่อทางเราตรวจพบยอดเงินโอนแล้ว !!
 
<< หนังสือสามารถ Download ได้เลย หลังจากเราตรวจเช็คการชำระเงินแล้ว ถ้าสั่งเล่มนี้เล่มเดียว ไม่ต้องเสียค่าจัดส่ง  ชำระเงินไม่ต้องโอนค่าจัดส่งมา ทำรายการสั่งซื้อร่วมกับสินค้าอื่นได้>> 
 

สารบัญ

ส่วนที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ประวัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค             
สมรรถนะหลักของ กฟภ.             
วิสัยทัศน์ (Vision)                 
ภารกิจ (Mission)                 
ค่านิยม (Core Value)             
นโยบาย (Policy)                 
เป้าหมายเชิงกลยุทธ์ (Strategic Objectives)     
นโยบาย (Policy) ของ กฟภ.             
หลักปฏิบัติและกลไกเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี     
ความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี         
จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
จรรยาบรรณของกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค     
จรรยาบรรณของผู้บริหาร การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค     
จรรยาบรรณของพนักงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค     
จรรยาบรรณของวิชาชีพหลักการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค     
ประมวลจริยธรรมการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค         

ส่วนที่ 2 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
พรบ.คุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ 2518  
พรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
พรบ.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค                 
สรุปสาระสำคัญการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค             
แนวข้อสอบการไฟฟ้า                 

ส่วนที่ 3 ความรู้เฉพาะตำแหน่ง 
ความรู้เกี่ยวกับการเงิน                        
เงิน ตลาดการเงิน และสถาบันการเงิน            
ตลาดเงินและตลาดทุน                
ธนาคารพาณิชย์                    
ธนาคารกลางและธนาคารลงทุน                
หน้าที่ของเงิน                    
การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน            
การวิเคราะห์งบกระแสเงินทุนและงบประมาณการ        
การวิเคราะห์การใช้สินทรัพย์และเงินทุนในการดำเนินการ        
การบริหารเงินทุนหมุนเวียน                 
การบริหารลูกหนี้                     
การบริหารสินค้าคงคลัง                
งบประมาณการลงทุน                    
นโยบายเงินปันผล                    
แนวข้อสอบ การเงิน                    

ส่วนที่ 4 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
สรุประเบียบงานสารบรรณ พ.ศ. 2526  และแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2548
การร่างหนังสือราชการ                
ระเบียบฯ ว่าด้วยการพัสดุ                 
ระเบียบฯ ว่าด้วยพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์         
แนวข้อสอบระเบียบฯ ว่าด้วยพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์     
แนวข้อสอบระเบียบฯ ว่าด้วยพัสดุ             
แนวข้อสอบ ระเบียบงานสารบรรณ             
ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551     
แนวข้อสอบ ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง     
ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม      
                                           

                                                                     

จะได้รับไฟท์ E-Book  3-6 ชั่วโมง หลังจากแจ้งโอนเงิน !!
 
ต้องการดูตัวอย่าง หนังสือเล่มนี้ (Click)
 
 
 
 
วิธีการ Download หนังสือ E-book หลังจากเราได้ตรวจเช็คการชำระเงินแล้ว !!
    ( จะมี E-mail แจ้งไปที่ลูกค้า กด link มาที่ www.Sheetram.com )
 
1. lock in เข้าไปที่ www.Sheetram.com
 
2. เข้าไปที่รายการสินค้าที่สั่งซื้อ กดที่ Detail รายการที่สั่งซื้อ
 
 
3. จะพบ File ที่ให้ Download กด Download ไฟล์
4. ระบบจะให้ใส่ E-mail และ Password ที่ลงทะเบียนอีกครั้ง
5. Zip File เปิดออกมา เป็นเนื้อหาหนังสือ 1 ไฟล์ และ Password 1 ไฟล์
6. นำ Password ที่ให้มา ไปใส่ใน File PDF ที่ส่งมาให้
 
6. 

   

โปรแกรมที่ต้องใช้+Download ได้เลยถ้าไม่มี

1. Adobe Reader (โปรแกรมอ่านไฟล์ PDF เปิดไฟล์ PDF ไฟล์เอกสาร) < click DOWNLOAD >

2. winRAR ( โปรแกรมแตกไฟท์ที่ Download มา) < click DOWNLOAD >

กรณีใช้ IPAD / IPONE TADLET ANDROID (ซัมซุง,เอเซอร์,TADLET จีน)

ให้หา 2 โปรแกรมนี้ใน APP STORE และ PLAY STORE มาลงก่อนจึงจะใช้งานได้

จัดทำโดย...นักวิชาการเตรียมสอบข้าราชการ

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)

Close หน้าต่างนี้
Go Top