หมวดสินค้าหลัก

THA1003 / TH103 สรุปการเตรียมเพื่อพูดและเขียน

ผู้เข้าชม 17,051 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : THA1003S
  • ราคาพิเศษ : 58 บาท
  • Share รายการสินค้านี้

THA1003 / TH103 สรุปการเตรียมเพื่อพูดและเขียน

****** เป็นรูปเล่ม ไม่มีเป็นไฟล์ *****

เนื้อหาประกอบด้วย
บทที่ 1 การเตรียมเนื้อหาและการจัดระเบียบความคิด
บทที่ 2 การเตรียมโครงเรื่อง
บทที่ 3 การเตรียมย่อหน้า
บทที่ 4 คำและการใช้คำ
บทที่ 5 ประโยคและการใช้ประโยค
บทที่ 6 พจนานุกรมและการใช้
บทที่ 7 การพูดและการเตรียมตัวเพื่อการพูด
บทที่ 8 การฝึกพูดหรือหารซ้อมพูด
บทที่ 9 การพูดแบบต่าง ๆ
บทที่ 10 หนทางสู่การเป็นนักพูดที่ดี
บทที่ 11 การใช้ภาษาในการพูด                                                                                                                                                                                    บทที่ 12 การใช้ภาษาในการพูดบางประเภท

สรุปตรงเนื้อหาวิชาและคำบรรยาย มีตัวย่างข้อสอบเก่าประกอบ อ่านเข้าใจง่าย
ลักษณะพิเศษของสรุปชุดนี้
- สรุปโดยติวเตอร์ที่เชี่ยวชาญวิชานี้เป็นพิเศษ
- สอดแทรกเทคนิคที่ทำให้เข้าใจง่ายและจำแม่น
- ชี้จุด ประเด็น หัวข้อที่ออกสอบบ่อย ๆ
- ข้อมูลจากคำบรรยายภาคล่าสุด และตำราเรียนเล่มใหม่

เหมาะสำหรับ
- นักศึกษาที่ไม่มีเวลาเข้าฟังคำบรรยาย
- นักศึกษาที่มีเวลาเตรียมตัวสอบน้อย

ผู้ผลิต.. ชมรมลูกพ่อขุนประยุกต์

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด THA1003 / TH103

Close หน้าต่างนี้
Go Top