หมวดสินค้าหลัก

E-BOOK Download คู่มือสอบ เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน กรมสรรพากร ปี 59 (NVT)

ผู้เข้าชม 9,881 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : NVT558
  • ราคาพิเศษ : 233 บาท
  • ราคาปกติ 259 บาท ลด 10%
  • Share รายการสินค้านี้

E-BOOK Download คู่มือสอบ เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน กรมสรรพากร ปี 59 (NVT)

 

จัดทำ     : พฤษภาคม 2559
จำนวน   : 413 หน้า
รูปแบบ   :  หนังสือ E-BOOk เป็น File PDF Download 
 
*** ไม่ได้พิมพ์เป็นกระดาษ ***
 
**อ่านก่อนซื้อ !! ไม่ได้พิมพ์เป็นกระดาษ ไม่ใช้หนังสือ เป็น PDF Flie **
 
เปิดดูได้ ทาง Computer  Tablet  IPAD  IPONE  Smartphone  
 
หรือพิมพ์ออกมาอ่านได้เลยสำหรับคนรุ่นใหม่ 
 
ไม่ต้องรอสินค้า สั่งแล้วได้อ่านเลย ใช้เวลา Download ไม่ถึง 1 นาที !! 
 
เข้ามา Download File E-Book ได้ หลังจากแจงโอนเงิน 3-6 ชั่วโมง เมื่อทางเราตรวจพบยอดเงินโอนแล้ว !!
 
<< หนังสือสามารถ Download ได้เลย หลังจากเราตรวจเช็คการชำระเงินแล้ว ถ้าสั่งเล่มนี้เล่มเดียว ไม่ต้องเสียค่าจัดส่ง  ชำระเงินไม่ต้องโอนค่าจัดส่งมา ทำรายการสั่งซื้อร่วมกับสินค้าอื่นได้>> 
 

สารบัญ

ส่วที่ 1 ประวัติความเป็นมาของกรมสรรพากร
ประวัติการจัดตั้งและแบ่งส่วนราชการกรมสรรพากร                     
ประวัติการจัดเก็บภาษีอากร                             
ยุทธศาสตร์กรมสรรพากร                             
วิสัยทัศน์                                     
พันธกิจ                                     
ค่านิยม                                     
ความรู้เกี่ยวกับภาษีอากร                             
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา                             
ภาษีเงินได้นิติบุคคล                                
ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                 
ภาษีธุรกิจเฉพาะ                                 
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย                            
อากรแสตมป์                                
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี                            
สิทธิและหน้าที่ผู้เสียภาษี                            
การอุทธรณ์ภาษีอากรฯ                                 
มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี          
นโยบายการจัดเก็บภาษี                     
วัตถุประสงค์ของนโยบายการคลัง                 
วัตถุประสงค์ของการจัดเก็บภาษีอากร                 
หลักการจัดเก็บภาษีที่ดี                     
ประเภทของภาษีอากร                     
แหล่งภาษีอากร                         
ภาษีศุลกากร                         
ภาษี SMEs                         
สรุปประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่เกี่ยวข้อง              

ส่วนที่ 2 ความรู้เฉพาะตำแหน่ง 
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์                    
ประวัติของคอมพิวเตอร์                        
ระบบคอมพิวเตอร์  (Computer System)                    
อุปกรณ์ที่ใช้ในการสื่อสารกับเครื่องคอมพิวเตอร์                
เลขฐานในเครื่องคอมพิวเตอร์                        
ระบบฐานข้อมูล และการใช้ฐานข้อมูล                    
แฟ้มข้อมูลและการจัดการแฟ้มข้อมูล                    
การจัดการของแฟ้มข้อมูล  (File Organizing)                
ประเภทการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์                    
ระบบฐานข้อมูลและการใช้ฐานข้อมูล                    
ระบบเครือข่าย                            
อินเตอร์เน็ต  (Internet)                      
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ                    
ประเภทข่าวสารข้อมูล                        
เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology – IT)        
โปรแกรมประยุกต์ใช้งานประเภทต่างๆ                
การละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์                    
ไวรัสคอมพิวเตอร์  (Computer Virus)                
ไมโครซอฟท์ เวิร์ด (Microsoft Word)                
ไมโครซอฟท์ เอ็กเซล (Microsoft Excel)                
ไมโครซอฟท์  พาวเวอร์พ้อยท์ (Microsoft PowerPoint)        
พรบ.ว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์            

ส่วนที่ 3 ตัวอย่างแนวข้อสอบ
แนวข้อสอบ Microsoft  Excel                    
แนวข้อสอบ Microsoft  Word                    
แนวข้อสอบ Microsoft  PowerPoint                
แนวข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 1                    
แนวข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 2                 
แนวข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 3                    
แนวข้อสอบ พรบ.ว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์        

ส่วนที่ 4 ความรู้พื้นฐานทางด้านภาษาอังกฤษ
ความรู้พื้นฐาน                            
ลักษณะของคำนาม                            
Determinier                            
คำสรรพนาม                            
คำคุณศัพท์                            
กริยาช่วย                                        
แนวข้อสอบ Grammar and Vocabulary                            
แนวข้อสอบ Vocubulary                                
แนวข้อสอบ  Reading Comprehension                            
แนวข้อสอบ  กริยา (Tense)                                
แนวข้อสอบ  กริยารูป Tense                                
แนวข้อสอบ  การใช้ Gerund & Infinitive                            
แนวข้อสอบ  การใช้กริยาช่วย                                
แนวข้อสอบ  Conjuctions                                 
แนวข้อสอบเกี่ยวกับสรรพากร           
                     

จะได้รับไฟท์ E-Book  3-6 ชั่วโมง หลังจากแจ้งโอนเงิน !!
 
ต้องการดูตัวอย่าง หนังสือเล่มนี้ (Click)
 
 
 
 
วิธีการ Download หนังสือ E-book หลังจากเราได้ตรวจเช็คการชำระเงินแล้ว !!
    ( จะมี E-mail แจ้งไปที่ลูกค้า กด link มาที่ www.Sheetram.com )
 
1. lock in เข้าไปที่ www.Sheetram.com
 
2. เข้าไปที่รายการสินค้าที่สั่งซื้อ กดที่ Detail รายการที่สั่งซื้อ
 
 
3. จะพบ File ที่ให้ Download กด Download ไฟล์
4. ระบบจะให้ใส่ E-mail และ Password ที่ลงทะเบียนอีกครั้ง
5. Zip File เปิดออกมา เป็นเนื้อหาหนังสือ 1 ไฟล์ และ Password 1 ไฟล์
6. นำ Password ที่ให้มา ไปใส่ใน File PDF ที่ส่งมาให้
 
6. 

   

โปรแกรมที่ต้องใช้+Download ได้เลยถ้าไม่มี

1. Adobe Reader (โปรแกรมอ่านไฟล์ PDF เปิดไฟล์ PDF ไฟล์เอกสาร) < click DOWNLOAD >

2. winRAR ( โปรแกรมแตกไฟท์ที่ Download มา) < click DOWNLOAD >

กรณีใช้ IPAD / IPONE TADLET ANDROID (ซัมซุง,เอเซอร์,TADLET จีน)

ให้หา 2 โปรแกรมนี้ใน APP STORE และ PLAY STORE มาลงก่อนจึงจะใช้งานได้

จัดทำโดย...นักวิชาการเตรียมสอบข้าราชการ

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรมสรรพากร

Close หน้าต่างนี้
Go Top