หมวดสินค้าหลัก

E-BOOK ไฟล์ คู่มือเตรียมสอบ TAX AUBDITOR ความรู้เกี่ยวกับประมวลรัษฏากรและประมวลกฏหมายแพ่งและพาณิชย์ (TBC)

ผู้เข้าชม 10,321 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBCE1025
  • ราคาพิเศษ : 269 บาท
  • ราคาปกติ 299 บาท ลด 10 %
  • Share รายการสินค้านี้

E-BOOK ไฟล์ คู่มือเตรียมสอบ TAX AUBDITOR ความรู้เกี่ยวกับประมวลรัษฏากรและประมวลกฏหมายแพ่งและพาณิชย์ (TBC)

 

จัดทำ     : กันยายน 2559
จำนวน   :    หน้า
รูปแบบ   :  หนังสือ E-BOOk เป็น File PDF 
 
 
*** ไม่ได้พิมพ์เป็นกระดาษ ***
 
 
(โอนเงินแล้วส่งเข้าเมลล์ให้ภายในวันที่โอนเงิน 9.00-18.00 น. เท่านั้น นอกเวลานี้ส่งให้วันถัดไป)
 
 
**อ่านก่อนซื้อ !! ไม่ได้พิมพ์เป็นกระดาษ ไม่ใช้หนังสือ เป็น PDF Flie **
 
เปิดดูได้ ทาง Computer  Tablet  IPAD  IPONE  Smartphone  
 
หรือพิมพ์ออกมาอ่านได้เลยสำหรับคนรุ่นใหม่ 

 

สารบัญ

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เกี่ยวกับห้างหุ้นส่วน
สรุปเนื้อหาประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
ตัวอย่างข้อสอบปรนัย
ตัวอย่างข้อสอบอัตนัย
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
แบบทดสอบความเข้าใจ
ตัวอย่างข้อสอบปรนัย
ตัวอย่างข้อสอบอัตนัย
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
ข้อสอบปรนัย
ข้อสอบอัตนัย
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
ภาษีธุรกิจเฉพาะ
อากรแสตมป์
เจาะข้อสอบปรนัย
โจทย์ข้อสอบผู้สอบบัญชีภาษีอากร ชุดที่ 1- ชุดที่ 6
รวมเจาะข้อสอบความรู้ด้านกฎหมายผู้สอบภาษีอากรต่าง ๆ 324 ข้อ
 
 
จัดทำโดย... THE BEST CENTER

 

จัดทำโดย...THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด ผู้ตรวจสอบบัญชี (C.P.A , TAX AUDITOR)

Close หน้าต่างนี้
Go Top