หมวดสินค้าหลัก

E-BOOK ไฟล์ คู่มือเตรียมสอบ นักจัดการงานทั่วไป กรมควบคุมมลพิษ (TBC)

ผู้เข้าชม 10,345 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBCE1089
  • ราคาพิเศษ : 213 บาท
  • ราคาปกติ 250 บาท ลด 15%
  • Share รายการสินค้านี้

E-BOOK ไฟล์ คู่มือเตรียมสอบ  นักจัดการงานทั่วไป กรมควบคุมมลพิษ (TBC)

ISBN .978-616-43664-9

พิมพ์เมื่อ: มกราคม 2560
จำนวน: 280 หน้า

รูปแบบ   :  หนังสือ E-BOOk เป็น File PDF 
 
 
*** ไม่ได้พิมพ์เป็นกระดาษ ***
 
 
(โอนเงินแล้วส่งเข้าเมลล์ให้ภายในวันที่โอนเงิน 9.00-18.00 น. เท่านั้น นอกเวลานี้ส่งให้วันถัดไป)
 
 
**อ่านก่อนซื้อ !! ไม่ได้พิมพ์เป็นกระดาษ ไม่ใช้หนังสือ เป็น PDF Flie **
 
เปิดดูได้ ทาง Computer  Tablet  IPAD  IPHONE  Smartphone

สารบัญ

ประกอบด้วยเนื้อหา พรบ และเจาะข้อสอบ
ความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ อำนาจหน้าที่ ค่านิยม ยุทธศาสตร์
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติพ.ศ. 2535                                                  
แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535                                        
กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมควบคุมมลพิษกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
พ.ศ. 2545
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการประสานงานเพื่อบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
พ.ศ. 2550
แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการประสานงานเพื่อบังคับใช้กฎหมาย
เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมพ.ศ. 2550          
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
นโยบายป้องกันและขจัดมลพิษภายใต้นโยบายและแผนการส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2540-2559
การจัดการทั่วไป
ความหมายที่เกี่ยวข้องกับการพัสดุ
การจัดทำเอกสารเกี่ยวกับการประชุม งานเลขานุการผู้บริหาร
เจาะข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526และที่แก้ไขเพิ่มเติม
เจาะข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549  
เจาะข้อสอบ การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับกรมควบคุมมลพิษ

จัดทำโดย... THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรมควบคุมมลพิษ

Close หน้าต่างนี้
Go Top