หมวดสินค้าหลัก

E-BOOK ไฟล์ คู่มือเตรียมสอบ ธนาคารออมสิน (TBC)

ผู้เข้าชม 10,066 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBCE1097
  • ราคาพิเศษ : 252 บาท
  • ราคาปกติ 280 บาท ลด10%
  • Share รายการสินค้านี้

E-BOOK ไฟล์ คู่มือเตรียมสอบ ธนาคารออมสิน (TBC)

ISBN .978-616-24668-1-5

พิมพ์เมื่อ: มกราคม 2560
จำนวน: 361 หน้า

รูปแบบ   :  หนังสือ E-BOOk เป็น File PDF 
 
 
*** ไม่ได้พิมพ์เป็นกระดาษ ***
 
 
(โอนเงินแล้วส่งเข้าเมลล์ให้ภายในวันที่โอนเงิน 9.00-18.00 น. เท่านั้น นอกเวลานี้ส่งให้วันถัดไป)
 
 
**อ่านก่อนซื้อ !! ไม่ได้พิมพ์เป็นกระดาษ ไม่ใช้หนังสือ เป็น PDF Flie **
 
เปิดดูได้ ทาง Computer  Tablet  IPAD  IPONE  Smartphone

สารบัญ

ประกอบด้วยเนื้อหา และเจาะข้อสอบ
ประวัติธนาคารออมสิน ภารกิจ และการกำเนิดคลังออมสิน
วิสัยทัศน์  พันธกิจ ค่านิยม
ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป Aptitude Test                                                               
คณิตศาสตร์ทั่วไป
อนุกรมและเลขเรียงลำดับ (Number Series)
เงื่อนไขทางภาษา
เงื่อนไขทางสัญลักษณ์
สถิติ กราฟ และวิเคราะห์ข้อมูล
การสรุปความ อุปมา-อุปไมย  และตรรกศาสตร์
รวมแนวข้อสอบอุปมาอุปไมยและกลุ่มเข้าพวกและไม่เข้าพวก
มิติสัมพันธ์
ภาคภาษาไทย
เจาะข้อสอบ ชุดที่ 1
เจาะข้อสอบ ชุดที่ 2
เจาะข้อสอบ ชุดที่ 3
เจาะข้อสอบ ชุดที่ 4
เจาะข้อสอบ ชุดที่ 5
เจาะข้อสอบ ชุดที่ 6
เจาะรวมแนวข้อสอบภาคคณิตศาสตร์และภาษาไทย อีก 100 ข้อ
เจาะแนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
เจาะแนวข้อสอบภาคไวยากรณ์และคำศัพท์
เจาะแนวข้อสอบบทสนทนา
เจาะแนวข้อสอบภาคคำศัพท์
เจาะแนวข้อสอบความเข้าใจเนื้อเรื่องที่อ่าน

 

จัดทำโดย... THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด ธนาคารออมสิน

Close หน้าต่างนี้
Go Top