หมวดสินค้าหลัก

E-BOOK ไฟล์ คู่มือเตรียมสอบ เจ้าพนักงาน ธุรการปฎิบัติงาน กรมท่าอากาศยาน ปี 60 (NVT)

ผู้เข้าชม 9,807 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : NVT608
  • ราคาพิเศษ : 233 บาท
  • ราคาปกติ 259 บาท ลด10%
  • Share รายการสินค้านี้

E-BOOK ไฟล์ คู่มือเตรียมสอบ เจ้าพนักงาน ธุรการปฎิบัติงาน กรมท่าอากาศยาน ปี 60 (NVT)

จัดทำ     : กุมภาพันธ์ 2560
จำนวน   : 434 หน้า
รูปแบบ   :  หนังสือ E-BOOk เป็น File PDF Download 
 
 
*** ไม่ได้พิมพ์เป็นกระดาษ ***
 
**อ่านก่อนซื้อ !! ไม่ได้พิมพ์เป็นกระดาษ ไม่ใช้หนังสือ เป็น PDF Flie **
 
เปิดดูได้ ทาง Computer  Tablet  IPAD  IPONE  Smartphone  
 
หรือพิมพ์ออกมาอ่านได้เลยสำหรับคนรุ่นใหม่ 
 
ไม่ต้องรอสินค้า สั่งแล้วได้อ่านเลย ใช้เวลา Download ไม่ถึง 1 นาที !! 
 
เข้ามา Download File E-Book ได้ หลังจากแจงโอนเงิน 3-6 ชั่วโมง เมื่อทางเราตรวจพบยอดเงินโอนแล้ว !!
 
<< หนังสือสามารถ Download ได้เลย หลังจากเราตรวจเช็คการชำระเงินแล้ว ถ้าสั่งเล่มนี้เล่มเดียว ไม่ต้องเสียค่าจัดส่ง  ชำระเงินไม่ต้องโอนค่าจัดส่งมา ทำรายการสั่งซื้อร่วมกับสินค้าอื่นได้>> 
 

สารบัญ

ส่วนที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ กรมท่าอากาศยาน     
ประวัติความเป็นมา                                         
วิสัยทัศน์                                              
พันธกิจ                                             
ยุทธศาสตร์                                             
ค่านิยม                                             
วัฒนธรรม                                             
สัญลักษณ์                                             
หน้าที่ความรับผิดชอบ                                     
หน่วยงานในสังกัด                                         
ภารกิจตามกฎหมายจัดตั้งหน่วยงาน                             
นโยบายเกี่ยวกับความโปร่งใสของกรมท่าอากาศยาน                       
แนวทางในการปฏิบัติราชการของกรมท่าอากาศยาน (ทย.) ประจำปี พ.ศ.2560         

ส่วนที่ 2 ความรู้เฉพาะตำแหน่ง
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับงานธุรการ                                 
งานธุรการ                                             
บทบาทของเจ้าหน้าที่ธุรการ                                     
แผนการบริหารงานเอกสาร                                     
การจัดทำบัญชีเอกสาร                                     
ระบบการจัดเก็บเอกสาร                                     
วิธีปฏิบัติในการจัดเก็บเอกสาร                                 
การจำแนกประเภทรายงาน                                     
การบริหารงานพัสดุ                                        
กลยุทธ์การบริหารงานพัสดุ                                    
การจัดมาตรฐานพัสดุ                                        
การจัดหา                                                            
การบริหารพัสดุคงเหลือ                                            
การจัดการคลังพัสดุ                            
การขนส่ง                                                        
การบำรุงรักษา                                                
การจำหน่ายพัสดุออกจากบัญชี                                
การบริหารงานพัสดุและการจัดหาของส่วนราชการ                        

ส่วนที่ 3 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558                         
สรุปสาระสำคัญ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546                                 
สรุประเบียบงานสารบรรณ พ.ศ. 2526  และแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2548              
ระเบียบฯ ว่าด้วยการพัสดุ                                     
ระเบียบว่าด้วยรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544                      
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์                                 

ส่วนที่ 4 แนวข้อสอบ
แนวข้อสอบคอมพิวเตอร์                                     
แนวข้อสอบ ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 
แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2558                             
แนวข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546                                 
แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ. 2526  และแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2548         
แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพัสดุ 
พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2552                         
แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544             
แนวข้อสอบงานธุรการ         

                            

จะได้รับไฟท์ E-Book  3-6 ชั่วโมง หลังจากแจ้งโอนเงิน !!
 
ต้องการดูตัวอย่าง หนังสือเล่มนี้ (Click)
 
 
 
 
วิธีการ Download หนังสือ E-book หลังจากเราได้ตรวจเช็คการชำระเงินแล้ว !!
    ( จะมี E-mail แจ้งไปที่ลูกค้า กด link มาที่ www.Sheetram.com )
 
1. lock in เข้าไปที่ www.Sheetram.com
 
2. เข้าไปที่รายการสินค้าที่สั่งซื้อ กดที่ Detail รายการที่สั่งซื้อ
 
 
3. จะพบ File ที่ให้ Download กด Download ไฟล์
4. ระบบจะให้ใส่ E-mail และ Password ที่ลงทะเบียนอีกครั้ง
5. Zip File เปิดออกมา เป็นเนื้อหาหนังสือ 1 ไฟล์ และ Password 1 ไฟล์
6. นำ Password ที่ให้มา ไปใส่ใน File PDF ที่ส่งมาให้
 
6. 

   

โปรแกรมที่ต้องใช้+Download ได้เลยถ้าไม่มี

1. Adobe Reader (โปรแกรมอ่านไฟล์ PDF เปิดไฟล์ PDF ไฟล์เอกสาร) < click DOWNLOAD >

2. winRAR ( โปรแกรมแตกไฟท์ที่ Download มา) < click DOWNLOAD >

กรณีใช้ IPAD / IPONE TADLET ANDROID (ซัมซุง,เอเซอร์,TADLET จีน)

ให้หา 2 โปรแกรมนี้ใน APP STORE และ PLAY STORE มาลงก่อนจึงจะใช้งานได้

จัดทำโดย... นักวิชาการเตรียมสอบข้าราชการ

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรมท่าอากาศยาน

Close หน้าต่างนี้
Go Top