หมวดสินค้าหลัก

E-BOOK ไฟล์ คู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการพลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทดและอนุรักษ์พลังงาน (TBC)

ผู้เข้าชม 9,777 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBCE1102
  • ราคาพิเศษ : 234 บาท
  • ราคาปกติ 260 บาท ลด10%
  • Share รายการสินค้านี้

E-BOOK ไฟล์ คู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการพลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทดและอนุรักษ์พลังงาน (TBC)

ISBN .978-616-24668-0-9

พิมพ์เมื่อ: กุมภาพันธ์ 2560
จำนวน: 261 หน้า

รูปแบบ   :  หนังสือ E-BOOk เป็น File PDF 
 
 
*** ไม่ได้พิมพ์เป็นกระดาษ ***
 
 
(โอนเงินแล้วส่งเข้าเมลล์ให้ภายในวันที่โอนเงิน 9.00-18.00 น. เท่านั้น นอกเวลานี้ส่งให้วันถัดไป)
 
 
**อ่านก่อนซื้อ !! ไม่ได้พิมพ์เป็นกระดาษ ไม่ใช้หนังสือ เป็น PDF Flie **
 
เปิดดูได้ ทาง Computer  Tablet  IPAD  IPONE  Smartphone

สารบัญ

• ประวัติความเป็นมา โครงสร้าง วิสัยทัศน์ พันธกิจ ภาระหน้าที่
• ความรู้ความเข้าใจด้านวิศวกรรมศาสตร์
- เจาะข้อสอบ ด้านวิศวกรรมศาสตร์
• ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์
- เจาะข้อสอบ ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์
• ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงาน/พลังงานทดแทน
• แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก พ.ศ. 2558 -2579
• แผนอนุรักษ์พลังงาน (พ.ศ. 2558-2579)
• ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
- เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
- เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร ของราชการ พ.ศ. 2540
- เจาะข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูลเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและการเมือง
- เจาะข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พื้นฐาน ชุดที่ 1
- เจาะข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พื้นฐาน ชุดที่ 2
- เจาะข้อสอบ ความรู้และทักษะด้านภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1
- เจาะข้อสอบ ความรู้และทักษะด้านภาษาอังกฤษ ชุดที่ 2
- เจาะข้อสอบนักวิชาการพลังงาน

 

จัดทำโดย... THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

Close หน้าต่างนี้
Go Top