หมวดสินค้าหลัก

E-BOOK ไฟล์ คู่มือเตรียมสอบ ความรู้ความสามารถทั่วไป และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู (TBC)

ผู้เข้าชม 9,942 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBCE1110
  • ราคาพิเศษ : 252 บาท
  • ราคาปกติ 280 บาท ลด10%
  • Share รายการสินค้านี้

E-BOOK ไฟล์ คู่มือเตรียมสอบ ความรู้ความสามารถทั่วไป และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู (TBC)

ISBN .978-616-24668-8-5

พิมพ์เมื่อ: กุมภาพันธ์ 2560
จำนวน: 323 หน้า

รูปแบบ   :  หนังสือ E-BOOk เป็น File PDF 
 
 
*** ไม่ได้พิมพ์เป็นกระดาษ ***
 
 
(โอนเงินแล้วส่งเข้าเมลล์ให้ภายในวันที่โอนเงิน 9.00-18.00 น. เท่านั้น นอกเวลานี้ส่งให้วันถัดไป)
 
 
**อ่านก่อนซื้อ !! ไม่ได้พิมพ์เป็นกระดาษ ไม่ใช้หนังสือ เป็น PDF Flie **
 
เปิดดูได้ ทาง Computer  Tablet  IPAD  IPONE  Smartphone

สารบัญ

• ภาคความรู้ความสามารถด้านตัวเลขและความสามารถด้านเหตุผล
- แนวข้อสอบ ด้านตัวเลข
- แนวข้อสอบ ความสามารถในการคิดเชิงเหตุผล
- แนวข้อสอบ แผนภาพเชิกตรรกศาสตร์
- แนวข้อสอบ อุปมาอุปไมย
• ภาคความรู้ความสามารถด้านภาษาไทย
- แนวข้อสอบ การสะกดคำ
- แนวข้อสอบ การอ่านคำ
- แนวข้อสอบ การใช้คำและความหมายของคำ
- แนวข้อสอบคำราชาศัพท์
- แนวข้อสอบ โวหารภาพพจน์
- แนวข้อสอบ โวหารการเขียน
- แนวข้อสอบ การเรียงลำดับ
- แนวข้อสอบ สำนวน สุภาษิต คำพังเพย
- แนวข้อสอบ เรื่องการใช้คำไม่ถูกต้อง
- แนวข้อสอบ ทักษะการใช้ภาษา
- แนวข้อสอบ เรื่องการทำความเข้าใจบทความ
- แนวข้อสอบภาษาไทยชุดที่ 1
- แนวข้อสอบภาษาไทยชุดที่ 2
• ภาคความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู
• วินัยและการรักษาวินัยของครู
- คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม
- มาตรฐานการปฏิบัติงานของวิชาชีพครู
- จรรยาบรรณวิชาชีพครู
สมรรถนะวิชาชีพครู
• แนวข้อสอบ ชุดที่ 1 เจตคติต่อวิชาชีพ
• แนวข้อสอบ ชุดที่ 2 จรรยาบรรณวิชาชีพครู
• แนวข้อสอบ ชุดที่ 3 จริยธรรมและค่านิยม
• แนวข้อสอบ ชุดที่ 4 ความมีวินัย และการรักษาวินัย

 

จัดทำโดย... THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด ครู-อาจารย์ (สพฐ - กทม - ท้องถิ่น)

Close หน้าต่างนี้
Go Top