หมวดสินค้าหลัก

E-BOOK ไฟล์ คู่มือเตรียมสอบ นิติกร กรมบังคับคดี ปี 60 (NVT)

ผู้เข้าชม 2,489 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : NVT684
  • ราคาพิเศษ : 233 บาท
  • ราคาปกติ 259 บาท ลด10%
  • Share รายการสินค้านี้

E-BOOK ไฟล์ คู่มือเตรียมสอบ นิติกร กรมบังคับคดี ปี 60 (NVT)

จัดทำ     : มีนาคม 2560

จำนวน   : 410 หน้า
รูปแบบ   :  หนังสือ E-BOOk เป็น File PDF Download 
 
 
*** ไม่ได้พิมพ์เป็นกระดาษ ***
 
**อ่านก่อนซื้อ !! ไม่ได้พิมพ์เป็นกระดาษ ไม่ใช้หนังสือ เป็น PDF Flie **
 
เปิดดูได้ ทาง Computer  Tablet  IPAD  IPHONE  Smartphone  
 
หรือพิมพ์ออกมาอ่านได้เลยสำหรับคนรุ่นใหม่ 
 
ไม่ต้องรอสินค้า สั่งแล้วได้อ่านเลย ใช้เวลา Download ไม่ถึง 1 นาที !! 
 
เข้ามา Download File E-Book ได้ หลังจากแจงโอนเงิน 3-6 ชั่วโมง เมื่อทางเราตรวจพบยอดเงินโอนแล้ว !!
 
<< หนังสือสามารถ Download ได้เลย หลังจากเราตรวจเช็คการชำระเงินแล้ว ถ้าสั่งเล่มนี้เล่มเดียว ไม่ต้องเสียค่าจัดส่ง  ชำระเงินไม่ต้องโอนค่าจัดส่งมา ทำรายการสั่งซื้อร่วมกับสินค้าอื่นได้>> 
 

สารบัญ

ส่วนที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกรมบังคับคดี
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกรมบังคับคดี     
ประวัติกรมบังคับคดี             
วิสัยทัศน์                 
พันธกิจ                  
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน         
ค่านิยมร่วม            
เป้าหมายการให้บริการ         
ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย         
การแบ่งส่วนราชการ          
โครงสร้างกรมบังคับคดี         
นโยบายรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงยุติธรรม         

ส่วนที่ 2 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกรมบังคับคดี
การบังคับคดีแพ่ง              
อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง             
ประเภทของการบังคับคดี                     
การยึดทรัพย์                         
การอายัดทรัพย์                         
การบังคับคดีในการฟ้องขับไล่รื้อถอน                 
การจำหน่ายทรัพย์                         
การบังคับคดีล้มละลาย                     
กระบวนการล้มละลาย                     
การฟื้นฟูกิจการ                         
เงื่อนไขการฟื้นฟูกิจการ                     
การวางทรัพย์                         
เหตุของการวางทรัพย์                     
ทรัพย์ที่วางได้                         
วิธีปฏิบัติและหน้าที่ของผู้วางทรัพย์                 
แผนภูมิแสดงขั้นตอนการบังคับคดีแพ่ง                 
แผนผังขั้นตอนการอายัดเงินในคดีแพ่ง                 
แผนขั้นตอนการบังคับคดีขับไล่-รื้อถอน                 
แผนภูมิแสดงขั้นตอนการบังคับคดีล้มละลาย             
แผนภูมิแสดงขั้นตอนการบังคับคดีแพ่ง                 
แผนภูมิแสดงขั้นตอนการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้             

ส่วนที่ 3 กฎหมายวิธีสบัญญัติ และกฎหมายสารบัญญัติ
สรุปสาระสำคัญ กฎหมายว่าด้วยล้มละลาย         
กฎหมายลักษณะพยาน                 
แนวข้อสอบกฎหมายลักษณะพยาน             
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง                 
แนวข้อสอบ กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง         
สรุปสาระสำคัญ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์        

ส่วนที่ 4 ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายต่างๆ
พรบ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ.2557    
แนวข้อสอบ พรบ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 แก้ไขถึงฉบับที่ 2 พ.ศ.2557
พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540                
แนวข้อสอบ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540            
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 แก้ไขถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558    
แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551                
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547                 
แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547        

                                                                                                                      

จะได้รับไฟท์ E-Book  3-6 ชั่วโมง หลังจากแจ้งโอนเงิน !!
 
ต้องการดูตัวอย่าง หนังสือเล่มนี้ (Click)
 
 
 
 
วิธีการ Download หนังสือ E-book หลังจากเราได้ตรวจเช็คการชำระเงินแล้ว !!
    ( จะมี E-mail แจ้งไปที่ลูกค้า กด link มาที่ www.Sheetram.com )
 
1. lock in เข้าไปที่ www.Sheetram.com
 
2. เข้าไปที่รายการสินค้าที่สั่งซื้อ กดที่ Detail รายการที่สั่งซื้อ
 
 
3. จะพบ File ที่ให้ Download กด Download ไฟล์
4. ระบบจะให้ใส่ E-mail และ Password ที่ลงทะเบียนอีกครั้ง
5. Zip File เปิดออกมา เป็นเนื้อหาหนังสือ 1 ไฟล์ และ Password 1 ไฟล์
6. นำ Password ที่ให้มา ไปใส่ใน File PDF ที่ส่งมาให้
 
6. 

   

โปรแกรมที่ต้องใช้+Download ได้เลยถ้าไม่มี

1. Adobe Reader (โปรแกรมอ่านไฟล์ PDF เปิดไฟล์ PDF ไฟล์เอกสาร) < click DOWNLOAD >

2. winRAR ( โปรแกรมแตกไฟท์ที่ Download มา) < click DOWNLOAD >

กรณีใช้ IPAD / IPONE TADLET ANDROID (ซัมซุง,เอเซอร์,TADLET จีน)

ให้หา 2 โปรแกรมนี้ใน APP STORE และ PLAY STORE มาลงก่อนจึงจะใช้งานได้

 

จัดทำโดย... นักวิชาการเตรียมสอบข้าราชการ

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรมบังคับคดี

Close หน้าต่างนี้
Go Top