หมวดสินค้าหลัก

E-BOOK ไฟล์ คู่มือเตรียมสอบ ครูผู้ช่วย กศจ. ความรอบรู้ ทุกวิชาเอกต้องสอบ ใหม่ล่าสุด ปี 60 (TBC)

ผู้เข้าชม 834 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBCE1134
  • ราคาพิเศษ : 252 บาท
  • ราคาปกติ 280 บาท ลด 10 %
  • Share รายการสินค้านี้

E-BOOK ไฟล์ คู่มือเตรียมสอบ ครูผู้ช่วย กศจ. ความรอบรู้ ทุกวิชาเอกต้องสอบ ใหม่ล่าสุด ปี 60  (TBC)

ISBN .978-616-246672-1-9

พิมพ์เมื่อ : มีนาคม 2560

จำนวน: 285 หน้า

รูปแบบ   :  หนังสือ E-BOOk เป็น File PDF 
 
 
*** ไม่ได้พิมพ์เป็นกระดาษ ***
 
 
(โอนเงินแล้วส่งเข้าเมลล์ให้ภายในวันที่โอนเงิน 9.00-18.00 น. เท่านั้น นอกเวลานี้ส่งให้วันถัดไป)
 
 
**อ่านก่อนซื้อ !! ไม่ได้พิมพ์เป็นกระดาษ ไม่ใช้หนังสือ เป็น PDF Flie **
 
เปิดดูได้ ทาง Computer  Tablet  IPAD  IPONE  Smartphone

สารบัญ

เจาะข้อสอบ ความรู้ด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และเหตุการณ์ปัจจุบัน     
นโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา                                                                      
วัฒนธรรมไทย และขนบธรรมเนียมประเพณีไทย                                                           
เจาะข้อสอบ วัฒนธรรมไทย และขนบธรรมเนียมประเพณีไทย                                        
พรบ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2553              
แนวข้อสอบ พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม                              
พรบ. ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม    ถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2553                                                
แนวข้อสอบ พรบ. ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม                     
พรบ. สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546                                             
แนวข้อสอบ พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546                                     
พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2553                                                                                                      
แนวข้อสอบพรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547     และที่แก้ไขเพิ่มเติม                                                                                  
แนวข้อสอบ พรบ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546                                                                     
แนวข้อสอบ พ.ร.บ. การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ.2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม      
วิชาภาษาอังกฤษ เจาะแนวข้อสอบไวยากรณ์แยกเป็นเรื่อง ๆ    

 

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด ครู-อาจารย์ (สพฐ - กทม - ท้องถิ่น)

Close หน้าต่างนี้
Go Top