หมวดสินค้าหลัก

THA1002 / TH102 สรุปความรู้ทั่วไปทางวรรณคดีไทย

ผู้เข้าชม 12,742 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : THA1002S
  • ราคาพิเศษ : 46 บาท
  • Share รายการสินค้านี้

THA1002 / TH102 สรุปความรู้ทั่วไปทางวรรณคดีไทย

****** เป็นรูปเล่ม ไม่มีเป็นไฟล์ *****

เนื้อหาประกอบด้วย
บทที่ 1 วรรณคดี วรรณกรรม และวรรณศิลป์
บทที่ 2 ความเป็นมาของวรรณคดีไทย
บทที่ 3 ประเภทของวรรณคดีไทย
บทที่ 4 ลักษณะของวรรณคดีไทย
หนังสืออ่านนอกเวลา
- ความรู้ทั่วไปทางวรรณคดีไทย เรื่องหลักศิลาจารึกสุโขทัย หลักที่ 1
- ความรู้ทั่วไปทางวรรณคดีไทย เรื่องลิลิตพระลอ

สรุปตรงเนื้อหาวิชาและคำบรรยาย มีตัวย่างข้อสอบเก่าประกอบ อ่านเข้าใจง่าย
ลักษณะพิเศษของสรุปชุดนี้
- สรุปโดยติวเตอร์ที่เชี่ยวชาญวิชานี้เป็นพิเศษ
- สอดแทรกเทคนิคที่ทำให้เข้าใจง่ายและจำแม่น
- ชี้จุด ประเด็น หัวข้อที่ออกสอบบ่อย ๆ
- ข้อมูลจากคำบรรยายภาคล่าสุด และตำราเรียนเล่มใหม่

เหมาะสำหรับ
- นักศึกษาที่ไม่มีเวลาเข้าฟังคำบรรยาย
- นักศึกษาที่มีเวลาเตรียมตัวสอบน้อย

ผู้ผลิต.. ชมรมลูกพ่อขุนประยุกต์

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด THA1002 / TH102

Close หน้าต่างนี้
Go Top