หมวดสินค้าหลัก

E-BOOK ไฟล์ คู่มือเตรียมสอบ นักเรียนไปรษณีย์ ปี 60 (NVT)

ผู้เข้าชม 1,735 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : NVT704
  • ราคาพิเศษ : 233 บาท
  • ราคาปกติ 259 บาท ลด10%
  • Share รายการสินค้านี้

E-BOOK ไฟล์ คู่มือเตรียมสอบ นักเรียนไปรษณีย์ ปี 60 (NVT)

จัดทำ     : เมษายน 2560

จำนวน   : 291 หน้า
รูปแบบ   :  หนังสือ E-BOOk เป็น File PDF Download 
 
 
*** ไม่ได้พิมพ์เป็นกระดาษ ***
 
**อ่านก่อนซื้อ !! ไม่ได้พิมพ์เป็นกระดาษ ไม่ใช้หนังสือ เป็น PDF Flie **
 
เปิดดูได้ ทาง Computer  Tablet  IPAD  IPONE  Smartphone  
 
หรือพิมพ์ออกมาอ่านได้เลยสำหรับคนรุ่นใหม่ 
 
ไม่ต้องรอสินค้า สั่งแล้วได้อ่านเลย ใช้เวลา Download ไม่ถึง 1 นาที !! 
 
เข้ามา Download File E-Book ได้ หลังจากแจงโอนเงิน 3-6 ชั่วโมง เมื่อทางเราตรวจพบยอดเงินโอนแล้ว !!
 
<< หนังสือสามารถ Download ได้เลย หลังจากเราตรวจเช็คการชำระเงินแล้ว ถ้าสั่งเล่มนี้เล่มเดียว ไม่ต้องเสียค่าจัดส่ง  ชำระเงินไม่ต้องโอนค่าจัดส่งมา ทำรายการสั่งซื้อร่วมกับสินค้าอื่นได้>> 
 

สารบัญ

ส่วนที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับไปรษณีย์                            
ประวัติกิจการไปรษณีย์ไทย                                    
อำนาจหน้าที่                                              
ภารกิจ (Mission)                                          
วัตถุประสงค์                                              
สินค้าและบริการของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด                         
รายได้จากการประกอบกิจการ                                 
แผนงานต่างๆ                                            
นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี                                
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ                                

ส่วนที่ 2 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
พระราชบัญญัติไปรษณีย์ พุทธศักราช 2477                            
พรบ. การสื่อสารแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2519                        
สรุป พรบ.การสื่อสารแห่งประเทศไทย                            
เหตุผลในการประกาศใช้                                    
ความหมาย                                            
การจัดตั้ง ทุน และเงินสำรอง                                    
การกำกับ การควบคุม และการจัดการ                                
ความสัมพันธ์กับรัฐบาล                                    
การบัญชี การสอบ และการตรวจ                                
พรฎ.กำหนดอำนาจ สิทธิ และประโยชน์ของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด พ.ศ. 2546    
กฎกระทรวง กำหนดอัตราไปรษณียากรและค่าธรรมเนียมอื่นตามพระราชบัญญัติ
    ไปรษณีย์ พุทธศักราช 2477                                
แนวข้อสอบไปรษณีย์                                         

ส่วนที่ 3 ความรู้เกี่ยวกับคณิตศาสตร์                            
เซต (Sets)                                                
ตรรกศาสตร์                                                 
ความสัมพันธ์และฟังก์ชั่น                                    
ฟังก์ชัน                                                    
ระบบจำนวนจริง                                             
อสมการ                                                     
ค่าสัมบูรณ์                                                 
ความสัมพันธ์และฟังก์ชั่น                                     
ลิมิตและความต่อเนื่อง                                         
วิธีการเส้นตรง                                                
การประยุกต์ของอนุพันธ์    

ส่วนที่ 4 ลักษณะของภาษาไทย                                
ระบบเสียงของภาษาไทย                                    
ความหมายของคำ                                        
การสร้างคำ                                            
การสร้างประโยค                                        
การเรียงลำดับคำในประโยค
การจำแนกคำ                                            
ราชาศัพท์                                            
สำนวน  คำพังเพย   สุภาษิต                                    
การสรุปใจความ                                        
ตัวอย่างแนวข้อสอบภาษาไทย                                

ส่วนที่ 5 ภาษาอังกฤษ                    
ความรู้พื้นฐานทางด้านภาษาอังกฤษ                    
GRAMMAR AND VOCABULARY                                
VOCABULARY                                        
Reading Comprehension                            

ส่วนที่ 6 ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์                            
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์                                
ระบบเครือข่าย                                            
อินเตอร์เน็ต  (Internet)                      
โปรแกรมประยุกต์ใช้งานประเภทต่างๆ                                
การละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์                                    
ไวรัสคอมพิวเตอร์  (Computer Virus)                            
ไมโครซอฟท์ เวิร์ด (Microsoft Word)                            
ไมโครซอฟท์ เอ็กเซล Microsoft Excel                            
ไมโครซอฟท์ พาวเวอร์พ้อยท์ Microsoft PowerPoint                     
แนวข้อสอบคอมพิวเตอร์                                    

ส่วนที่ 7 การทดสอบทัศนคติ                                
การทดสอบทัศนคติ                                        
ความหมายของบุคลิกภาพ                                    
ทฤษฎีบุคลิกภาพที่สำคัญ                                    
แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลิกภาพ                                
การวัดและประเมินบุคลิกภาพ                                    
กลยุทธ์ในการปรับปรุงบุคลิกภาพ                                
แนวข้อสอบทัศนคติ  

                                                                                 

จะได้รับไฟท์ E-Book  3-6 ชั่วโมง หลังจากแจ้งโอนเงิน !!
 
ต้องการดูตัวอย่าง หนังสือเล่มนี้ (Click)
 
 
 
 
วิธีการ Download หนังสือ E-book หลังจากเราได้ตรวจเช็คการชำระเงินแล้ว !!
    ( จะมี E-mail แจ้งไปที่ลูกค้า กด link มาที่ www.Sheetram.com )
 
1. lock in เข้าไปที่ www.Sheetram.com
 
2. เข้าไปที่รายการสินค้าที่สั่งซื้อ กดที่ Detail รายการที่สั่งซื้อ
 
 
3. จะพบ File ที่ให้ Download กด Download ไฟล์
4. ระบบจะให้ใส่ E-mail และ Password ที่ลงทะเบียนอีกครั้ง
5. Zip File เปิดออกมา เป็นเนื้อหาหนังสือ 1 ไฟล์ และ Password 1 ไฟล์
6. นำ Password ที่ให้มา ไปใส่ใน File PDF ที่ส่งมาให้
 
6. 

   

โปรแกรมที่ต้องใช้+Download ได้เลยถ้าไม่มี

1. Adobe Reader (โปรแกรมอ่านไฟล์ PDF เปิดไฟล์ PDF ไฟล์เอกสาร) < click DOWNLOAD >

2. winRAR ( โปรแกรมแตกไฟท์ที่ Download มา) < click DOWNLOAD >

กรณีใช้ IPAD / IPONE TADLET ANDROID (ซัมซุง,เอเซอร์,TADLET จีน)

ให้หา 2 โปรแกรมนี้ใน 

จัดทำโดย... นักวิชาการเตรียมสอบข้าราชการ

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด ไปรษณีย์ไทย

Close หน้าต่างนี้
Go Top