หมวดสินค้าหลัก

PSY1001 / PC103 สรุปจิตวิทยาทั่วไป

ผู้เข้าชม 16,335 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : PSY1001S
  • ราคาพิเศษ : 50 บาท
  • Share รายการสินค้านี้

PSY1001 / PC103 สรุปจิตวิทยาทั่วไป

****** เป็นรูปเล่ม ไม่มีเป็นไฟล์ *****

เนื้อหาประกอบด้วย
บทที่ 1 ประวัติและขอบเขตของวิชาจิตวิทยา
บทที่ 2 สรีรจิตวิทยาพื้นฐานของพฤติกรรม
บทที่ 3 การสัมผัสและการรับรู้
บทที่ 4 สัมปชัญญะ : ภาวะการรู้สึกตัว
บทที่ 5 พัฒนาการมนุษย์ พันธุกรรม และสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                    บทที่ 6 การเรียนรู้
บทที่ 7 การจำและการคิด
บทที่ 8 แรงจูงใจ
บทที่ 9 อารมณ์
บทที่ 10 บุคลิกภาพและการวัด
บทที่ 11 สติปัญญาและการวัด
บทที่ 12 การปรับตัว
บทที่ 13 มนุษย์กับสังคม
 
สรุปตรงเนื้อหาวิชาและคำบรรยาย มีตัวย่างข้อสอบเก่าประกอบ อ่านเข้าใจง่าย
ลักษณะพิเศษของสรุปชุดนี้
- สรุปโดยติวเตอร์ที่เชี่ยวชาญวิชานี้เป็นพิเศษ
- สอดแทรกเทคนิคที่ทำให้เข้าใจง่ายและจำแม่น
- ชี้จุดประเด็น หัวข้อที่ออกสอบบ่อย ๆ
- ข้อมูลจากคำบรรยายภาคล่าสุด และตำราเรียนเล่มใหม่

เหมาะสำหรับ
- นักศึกษาที่ไม่มีเวลาเข้าฟังคำบรรยาย
- นักศึกษาที่มีเวลาเตรียมตัวสอบน้อย

ผู้ผลิต.. ชมรมลูกพ่อขุนประยุกต์

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด PSY1001 / PC103

Close หน้าต่างนี้
Go Top