หมวดสินค้าหลัก

E-BOOK ไฟล์ พิชิตข้อสอบ ตำรวจชั้นสัญญบัตร รองสารวัตร สอบสวน (บุคลคลภายนอก) ใหม่ล่าสุด (TBC)

ผู้เข้าชม 811 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBCE1285
  • ราคาพิเศษ : 266 บาท
  • ราคาปกติ 280 บาท ลด 10 %
  • Share รายการสินค้านี้

E-BOOK ไฟล์ พิชิตข้อสอบ ตำรวจชั้นสัญญบัตร รองสารวัตร สอบสวน (บุคลคลภายนอก) ใหม่ล่าสุด (TBC)

ISBN .978-616-24686-5-0

พิมพ์เมื่อ : กันยายน 2560

จำนวน: 294 หน้า

รูปแบบ   :  หนงสือ E-BOOk เป็น File PDF 
 
 
*** ไม่ได้พิมพ์เป็นกระดาษ ***
 
 
(โอนเงินแล้วส่งเข้าเมลล์ให้ภายในวันที่โอนเงิน 9.00-18.00 น. เท่านั้น นอกเวลานี้ส่งให้วันถัดไป)
 
 
**อ่านก่อนซื้อ !! ไม่ได้พิมพ์เป็นกระดาษ ไม่ใช้หนังสือ เป็น PDF Flie **
 
เปิดดูได้ ทาง Computer  Tablet  IPAD  IPONE  Smartphone

สารบัญ

ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป
เจาะข้อสอบความสามารถทั่วไป                                                                      
เจาะข้อสอบ ภาษาไทย  ชุดที่ 1.                                                                     
เจาะข้อสอบ ภาษาไทย  ชุดที่ 2.                                                                      
ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง
เจาะข้อสอบ ประมวลกฎหมายอาญา                                                                    
เจาะข้อสอบ ประมวลกฏหมายวิธีพิจารณาความอาญา                                            
เจาะข้อสอบกฎหมายลักษณะพยาน                                                                  
เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539                       
เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1.                                                                             
เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที่ 2.                                                                             
เจาะข้อสอบพ.ร.บ. ตำรวจ 2547  และที่แก้ไขเพิ่มเติม                                          
เจาะข้อสอบกฎ ก.ตร. ว่าด้วยการสืบสวนข้อเท็จจริง พ.ศ.  2556                              
เจาะ กฎ ก.ตร.ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจพ.ศ. 2551และที่แก้ไขเพิ่มเติม                                                          
เจาะข้อสอบ พ.ร.ฎ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด ตำรวจชั้นสัญญาบัตร / นายร้อยตำรวจชั้นสัญญาบัตร (บุคคลภายนอก)

Close หน้าต่างนี้
Go Top