หมวดสินค้าหลัก

E-BOOK ไฟล์ คู่มือเตรียมสอบ นายทหารสัญญาบัตร การข่าว กองบัญญชาการกองทัพไทย ใหม่ล่าสุด (TBC)

ผู้เข้าชม 694 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBCE1342
  • ราคาพิเศษ : 234 บาท
  • ราคาปกติ 260 บาท ลด 10 %
  • Share รายการสินค้านี้

E-BOOK ไฟล์ คู่มือเตรียมสอบ นายทหารสัญญาบัตร การข่าว กองบัญญชาการกองทัพไทย ใหม่ล่าสุด (TBC)

ISBN .978-616-24686-5-0

พิมพ์เมื่อ : พฤศจิกายน 2560

จำนวน: 239 หน้า

รูปแบบ   :  หนงสือ E-BOOk เป็น File PDF 
 
 
*** ไม่ได้พิมพ์เป็นกระดาษ ***
 
 
(โอนเงินแล้วส่งเข้าเมลล์ให้ภายในวันที่โอนเงิน 9.00-18.00 น. เท่านั้น นอกเวลานี้ส่งให้วันถัดไป)
 
 
**อ่านก่อนซื้อ !! ไม่ได้พิมพ์เป็นกระดาษ ไม่ใช้หนังสือ เป็น PDF Flie **
 
เปิดดูได้ ทาง Computer  Tablet  IPAD  IPONE  Smartphone

สารบัญ

ประวัติ วิสัยทัศน์ ภารกิจ พันธกิจ อำนาจหน้าที่ ค่านิยม                                                           
ข้อสอบรวม วิชาคณิตศาสตร์                                                                                 
ข้อสอบรวม วิชาภาษาไทย                                                                                    
ข้อสอบรวม วิชาภาษาอังกฤษ                                                                                 
ข้อสอบรวม วิชาสังคมศึกษา                                                                                  
ข้อสอบความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน                                                                    
ข้อสอบรวม ความรู้ทั่วไป                                                                                      
พระราชบัญญัติข่าวกรองแห่งชาติ พ.ศ.2528                                                                      
ระเบียบสำนักข่าวกรองแห่งชาติว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2551                                  
ระเบียบสำนักข่าวกรองแห่งชาติว่าด้วยการรักษาความปลอดภัย พ.ศ.2554                                     
การประมวลและวิเคราะห์ข่าวสาร                                                                                    
ความหมายของข่าว                                                                                                   
การเขียนข่าว                                                                                                         
หลักการอ่านข่าวและพิจารณาข่าว                                                                                
การเขียนข่าวประชาสัมพันธ์ และจัดทำข่าวประชาสัมพันธ์                                                        
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสื่อสิ่งพิมพ์                                                                                
ความรู้เกี่ยวกับสื่อสารมวลชน                                                                                       
แนวข้อสอบการข่าว ชุดที่ 1.                                                                                
แนวข้อสอบการข่าว ชุดที่ 2.      

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กองทัพไทย

Close หน้าต่างนี้
Go Top