หมวดสินค้าหลัก

ANT3053 / AN353 สรุปสังคมและวัฒนธรรมเกาหลี

ผู้เข้าชม 1,776 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : ANT3053S
  • ราคาพิเศษ : 40 บาท
  • Share รายการสินค้านี้
ANT3053 / AN353 สรุปสังคมและวัฒนธรรมเกาหลี
              บทที่ 1 บทนำ
ภาคที่ 1 การเมืองและเศรษฐกิจยุคใหม่
              บทที่ 2 เกาหลีใต้ยุคใหม่
              บทที่ 3 ยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง
              บทที่ 4 ยุคแห่งการปฏิรูป
              บทที่ 5 ปัญหาเศรษฐกิจและการแก้ไข 
              บทที่ 6 การเมืองและเศรษฐกิจปี 2000
ภาคที่ 2 วัฒนธรรมเกาหลี
             บทที่ 7 ตลาดในเกาหลี
             บทที่ 8 อาหารเกาหลี 
             บทที่ 9 กิมจิ
             บทที่ 10 วัมนธรรมและเครื่องดื่มประเภทแอลกอฮอล์
ภาคที่ 3 คนและสังคมเกาหลี
             บทที่ 11 คนเกาหลี:มุมมองจากคนเกาหลี
             บทที่ 12 คนเกาลหลีในสายตาของชาวต่างประเทศ
ภาคผนวก ภาคผนวก 1 ระบบการเมืองการปกครองของเกาหลีใต้ในปัจจุบัน
                 ภาคผนวก 2 การเมืองในยุคประธานาธิบดีคิม ยังแซม (ค.ศ.1993-1997)
                 ภาคผนวก 3 การเลือกตั้งประธานาธิบดีครั้งที่ 15 ของเกาหลีใต้
                 ภาคผนวกที่ 4 โรห์ มูเฮียน : ประธานาธิบดีแห่งเกาหลีใต้
 
รายชื่อผลงานที่ผลิตโดยศูนย์เกาหลีศึกษา 
ผู้ผลิต.. ชมรมลูกพ่อขุนประยุกต์

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด ANT3053 / AN353

Close หน้าต่างนี้
Go Top