หมวดสินค้าหลัก

คู่มือเตรียมสอบบรรจุ ครูผู้ช่วย วิชาการศึกษา ภาค ข. ฉบับ รบร้อย บ่มิพ่าย ครอบคลุม เล่ม 6 (VVB)

ผู้เข้าชม 1,224 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : VVB100
  • ราคาพิเศษ : 225 บาท
  • ราคาปกติ 250 บาท ลด 10%
  • Share รายการสินค้านี้

คู่มือเตรียมสอบบรรจุ ครูผู้ช่วย วิชาการศึกษา ภาค ข. ฉบับ รบร้อย บ่มิพ่าย ครอบคลุม เล่ม 6 (VVB)

ISBN :  9786167-806846
พิมพ์     : พฤศจิกายน 2560
จำนวน  : 308 หน้า

รูปแบบ : เข้าเล่ม ปกอ่อน

 

****** เป็นรูปเล่ม ไม่มีเป็นไฟล์ *****

 

สารบัญ

-ขงเบ้งแนะวิธีเก็บคะแนนวิชาการศึกษา
1. หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551
2. การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและเน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์
3. จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
4. การพัฒนาผู้เรียน 
5. การบริหารจัดการชั้นเรียน
6. การวิจัยทางการศึกษา
7. สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา
8. การวัดและการประเมินผลการศึกษา
9. ข้อสอบ Pre - Post Test วิชาการศึกษา
10. ข้อสอบวิชาการศึกษาเจาะเด็ด 8 ประเด็น
-ประเด็นข้อสอบหลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร
-ประเด็นข้อสอบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและเน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์
-ประเด็นข้อสอบจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
-ประเด็นข้อสอบการพัฒนาผู้เรียน 
-ประเด็นข้อสอบการบริหารจัดการชั้นเรียน
-ประเด็นข้อสอบการวิจัยทางการศึกษา
-ประเด็นข้อสอบสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา
-ประเด็นข้อสอบการวัดและการประเมินผลการศึกษา
-เฉลยข้อสอบวิชาการศึกษาเจาะเด็ด 8 ประเด็น

 

จัดทำโดย...อ.วิรัตน์

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด เตรียมสอบข้าราชครู ครูผู้ช่วย ทุกสังกัด ภาค. ก+ข (ครู กทม. สพฐ. ท้องถิ่น)

Close หน้าต่างนี้
Go Top