หมวดสินค้าหลัก

E-BOOK ไฟล์ คู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการเกษตร ปฏิบัติการ สนง.สภาเกษตรกรเเห่งชาติ ใหม่ล่าสุด (TBC)

ผู้เข้าชม 841 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBCE1350
  • ราคาพิเศษ : 234 บาท
  • ราคาปกติ 260 บาท ลด 10 %
  • Share รายการสินค้านี้

E-BOOK ไฟล์ คู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการเกษตร ปฏิบัติการ สนง.สภาเกษตรกรเเห่งชาติ ใหม่ล่าสุด (TBC)

ISBN .978-616-24686-5-0

พิมพ์เมื่อ : พฤศจิกายน 2560

จำนวน: 264 หน้า

รูปแบบ   :  หนงสือ E-BOOk เป็น File PDF 
 
 
*** ไม่ได้พิมพ์เป็นกระดาษ ***
 
 
(โอนเงินแล้วส่งเข้าเมลล์ให้ภายในวันที่โอนเงิน 9.00-18.00 น. เท่านั้น นอกเวลานี้ส่งให้วันถัดไป)
 
 
**อ่านก่อนซื้อ !! ไม่ได้พิมพ์เป็นกระดาษ ไม่ใช้หนังสือ เป็น PDF Flie **
 
เปิดดูได้ ทาง Computer  Tablet  IPAD  IPONE  Smartphone

สารบัญ

ความเป็นมา วิสัยทัศน์ อำนาจหน้าที่  โครงสร้าง                                                                             
เจาะข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546       
เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                   
พระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. 2553                                                               
เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. 2553                                          
เกษตรอุตสาหกรรม                                                                                                  
การจัดการที่ดิน                                                                                                       
การปรับปรุงบำรุงดิน การใช้ปุ๋ย                                                                                      
การอนุรักษ์ดินและน้ำ                                                                                                 
การใช้ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร                                                                                                
การวางแผนการใช้ที่ดินและการพัฒนาที่ดิน                                                                        
การจัดทำโครงการพัฒนาเกษตรกรรม                                                                              
การส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร                                                                                     
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง                                                                                            
มาตรการป้องกันความเสี่ยงด้านการเกษตร                                                                        
การเกษตรยั่งยืน                                                                                                      
การจัดสร้างเครือข่ายเกษตรกร                                                                                       
เจาะข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง                                                                 
แนวข้อสอบ นักวิชาการเกษตร ชุดที่ 1.                                                                          
แนวข้อสอบ นักวิชาการเกษตร ชุดที่ 2.                                                                         
แนวข้อสอบ นักวิชาการเกษตร ชุดที่ 3.                                                                         
แนวข้อสอบ นักวิชาการเกษตร ชุดที่ 4.      

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด สนง.สภาเกษตรกรแห่งชาติ

Close หน้าต่างนี้
Go Top