หมวดสินค้าหลัก

E-BOOK ไฟล์ คู่มือเตรียมสอบ ตำแหน่ง การข่าว บุคคลพลเรือนเข้ารับราชการ(ภายนอก) กองบัญชาการกองทัพไทย ใหม่ล่าสุด (TBC)

ผู้เข้าชม 574 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBCE1353
  • ราคาพิเศษ : 234 บาท
  • ราคาปกติ 260 บาท ลด 10 %
  • Share รายการสินค้านี้

E-BOOK ไฟล์ คู่มือเตรียมสอบ ตำแหน่ง การข่าว บุคคลพลเรือนเข้ารับราชการ(ภายนอก) กองบัญชาการกองทัพไทย ใหม่ล่าสุด (TBC)

ISBN .978-616-24686-5-0

พิมพ์เมื่อ : พฤศจิกายน 2560

จำนวน: 272 หน้า

รูปแบบ   :  หนงสือ E-BOOk เป็น File PDF 
 
 
*** ไม่ได้พิมพ์เป็นกระดาษ ***
 
 
(โอนเงินแล้วส่งเข้าเมลล์ให้ภายในวันที่โอนเงิน 9.00-18.00 น. เท่านั้น นอกเวลานี้ส่งให้วันถัดไป)
 
 
**อ่านก่อนซื้อ !! ไม่ได้พิมพ์เป็นกระดาษ ไม่ใช้หนังสือ เป็น PDF Flie **
 
เปิดดูได้ ทาง Computer  Tablet  IPAD  IPONE  Smartphone

สารบัญ

ประวัติ วิสัยทัศน์ ภารกิจ พันธกิจ อำนาจหน้าที่ ค่านิยม                                                           

วิชาคณิตศาสตร์
เซต                                                                                                                     
ตรรกศาสตร์                                                                                                     
ฟังก์ชัน                                                                                                           
ระบบจำนวนจริง                                                                                               
ความน่าจะเป็น                                                                                                
สถิติ                                                                                                            
ลำดับและอนุกรม                                                                                                

วิชาภาษาไทย
หลักภาษา การใช้ภาษา และความเข้าใจภาษา                                                                
แนวข้อสอบ หลักภาษา การใช้ภาษา และความเข้าใจภาษา                                              

วิชาภาษาอังกฤษ
เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ ข้อสอบไวยากรณ์แยกเป็นเรื่อง ๆ                                                
เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1                                                                               

วิชาความรู้ทั่วไป
แนวข้อสอบ ความรู้ทั่วไป ชุดที่ 1.                                                                          
แนวข้อสอบ ความรู้ทั่วไป ชุดที่ 2.                                                                              

วิชาเฉพาะตำแหน่ง                                                                                         
เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  พ.ศ.  2540                                           
เจาะข้อสอบระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544                              
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2552และที่แก้ไขเพิ่มเติม                                                                                                     
เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติพ.ศ. 2552และที่แก้ไขเพิ่มเติม                                                                                                      
แนวข้อสอบการข่าว     

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กองทัพไทย

Close หน้าต่างนี้
Go Top