หมวดสินค้าหลัก

E-BOOK ไฟล์ คู่มือเตรียมสอบ นายทหารสัญญาบัตร กลุ่มงาน รัฐศาสตร์ กองบัญชาการกองทัพไทย ใหม่ล่าสุด (TBC)

ผู้เข้าชม 660 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBCE1363
  • ราคาพิเศษ : 234 บาท
  • ราคาปกติ 260 บาท ลด 10 %
  • Share รายการสินค้านี้

E-BOOK ไฟล์ คู่มือเตรียมสอบ นายทหารสัญญาบัตร กลุ่มงาน รัฐศาสตร์ กองบัญชาการกองทัพไทย ใหม่ล่าสุด (TBC)

ISBN .978-616-24686-5-0

พิมพ์เมื่อ : ธันวาคม 2560

จำนวน: 268 หน้า

รูปแบบ   :  หนงสือ E-BOOk เป็น File PDF 
 
 
*** ไม่ได้พิมพ์เป็นกระดาษ ***
 
 
(โอนเงินแล้วส่งเข้าเมลล์ให้ภายในวันที่โอนเงิน 9.00-18.00 น. เท่านั้น นอกเวลานี้ส่งให้วันถัดไป)
 
 
**อ่านก่อนซื้อ !! ไม่ได้พิมพ์เป็นกระดาษ ไม่ใช้หนังสือ เป็น PDF Flie **
 
เปิดดูได้ ทาง Computer  Tablet  IPAD  IPONE  Smartphone

สารบัญ

ประวัติ วิสัยทัศน์ ภารกิจ พันธกิจ อำนาจหน้าที่ ค่านิยม                                                           
วิชาคณิตศาสตร์
เซต                                                                                                                      
ตรรกศาสตร์                                                                                                    
ฟังก์ชัน                                                                                                           
ระบบจำนวนจริง                                                                                                 
ความน่าจะเป็น                                                                                                  
สถิติ                                                                                                               
ลำดับและอนุกรม                                                                                                

วิชาภาษาไทย
หลักภาษา การใช้ภาษา และความเข้าใจภาษา                                                                
แนวข้อสอบ หลักภาษา การใช้ภาษา และความเข้าใจภาษา                                                  

วิชาภาษาอังกฤษ
เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ ข้อสอบไวยากรณ์แยกเป็นเรื่อง ๆ                                                 

วิชาความรู้ทั่วไป
แนวข้อสอบ ความรู้ทั่วไป                                                                                        

วิชาเฉพาะตำแหน่ง                                                                                         
ความรู้ด้านรัฐประศาสนศาสตร์  การบริหารรัฐกิจเบื้องต้น                                                  
การบริหารจัดการองค์การตามทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร์                                                    
ทฤษฎีโครงสร้างตามสถานการณ์                                                                                        
องค์การระหว่างประเทศ                                                                                        
อาเซียน 2025 มุ่งหน้าไปด้วยกัน  วิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียน 2025
แผนประชาคมอาเซียน 2016-2025                                                                                  
แนวข้อสอบวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียน  ค.ศ. 2025                                                        
แนวข้อสอบ การบริหารรัฐกิจเบื้องต้น (รัฐประศาสนศาสตร์)                                               
แนวข้อสอบ องค์การและการจัดการในภาครัฐ  รัฐประศาสนศาสตร์เพื่อการบริหาร                       
แนวข้อสอบ องค์การและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กองทัพไทย

Close หน้าต่างนี้
Go Top