หมวดสินค้าหลัก

E-BOOK ไฟล์ คู่มือเตรียมสอบ ครูผู้ช่วย ครูกทม. ภาคความสามารถทั่วไปและความรู้ความเข้าใจเกี่ยกวับดารประพฤติและปฏิบัติของวิชาชีพครู ใหม่ล่าสุด (TBC)

ผู้เข้าชม 665 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBCE1377
  • ราคาพิเศษ : 243 บาท
  • ราคาปกติ 270 บาท ลด 10 %
  • Share รายการสินค้านี้

E-BOOK ไฟล์ คู่มือเตรียมสอบ ครูผู้ช่วย ครูกทม. ภาคความสามารถทั่วไปและความรู้ความเข้าใจเกี่ยกวับดารประพฤติและปฏิบัติของวิชาชีพครู ใหม่ล่าสุด (TBC)

ISBN .978-616-24686-5-0

พิมพ์เมื่อ : ธันวาคม 2560

จำนวน: 272 หน้า

รูปแบบ   :  หนงสือ E-BOOk เป็น File PDF 
 
 
*** ไม่ได้พิมพ์เป็นกระดาษ ***
 
 
(โอนเงินแล้วส่งเข้าเมลล์ให้ภายในวันที่โอนเงิน 9.00-18.00 น. เท่านั้น นอกเวลานี้ส่งให้วันถัดไป)
 
 
**อ่านก่อนซื้อ !! ไม่ได้พิมพ์เป็นกระดาษ ไม่ใช้หนังสือ เป็น PDF Flie **
 
เปิดดูได้ ทาง Computer  Tablet  IPAD  IPONE  Smartphone

สารบัญ

ความสามารถทั่วไป      
แนวข้อสอบ การคิดเลขสรุปเหตุผลเกี่ยวกับตัวเลขและข้อมูลต่างๆ                                  
แนวข้อสอบ โจทย์การอ่านและวิเคราะห์ข้อมูลจากตาราง                                               
ความสามารถด้านภาษาไทย
แนวข้อสอบ การอ่านจับใจความสำคัญ ชุดที่ 1                                                         
แนวข้อสอบ การอ่านจับใจความสำคัญ       ชุดที่ 2                                                            
แนวข้อสอบ การสรุปความ                                                                                     
แนวข้อสอบ การตีความ                                                                           
แนวข้อสอบ การเรียงข้อความ                                                                         
แนวข้อสอบ การสะกดคำ                                                                                    
แนวข้อสอบ การอ่านคำ                                                                                     
แนวข้อสอบ การแต่งประโยค                                                                                     
ความสามารถด้านเหตุผล                                
แนวข้อสอบ การสรุปความทางตรรกศาสตร์                                                             
แนวข้อสอบ อุปมาอุปไมย                                                                                  
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประพฤติ และการปฏิบัติของวิชาชีพครู
วินัยและการรักษาวินัย                                                                                               
คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม                                                                                   
มาตรฐานการปฏิบัติงานของวิชาชีพครู                                                                            
จรรยาบรรณวิชาชีพครู                                                                                          
สมรรถนะวิชาชีพครู                                                                                                  
แนวข้อสอบ เรื่อง… เจตคติต่อวิชาชีพ                                                                    
แนวข้อสอบเรื่อง… จรรยาบรรณวิชาชีพครู                                                              
แนวข้อสอบเรื่อง… จริยธรรมและค่านิยม                                                                
แนวข้อสอบเรื่อง… ความมีวินัย และการรักษาวินัย  

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด ครู-อาจารย์ (สพฐ - กทม - ท้องถิ่น)

Close หน้าต่างนี้
Go Top