หมวดสินค้าหลัก

E-BOOK ไฟล์ คู่มือเตรียมสอบ นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ใหม่ล่าสุดปี 61 (TBC)

ผู้เข้าชม 535 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBCE1441
  • ราคาพิเศษ : 234 บาท
  • ราคาปกติ 260 บาท ลด 10 %
  • Share รายการสินค้านี้

E-BOOK ไฟล์ คู่มือเตรียมสอบ นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ใหม่ล่าสุดปี 61 (TBC)

ISBN .978-616-24686-5-0

พิมพ์เมื่อ : กุมภาพันธ์ 2561

จำนวน: 258 หน้า

รูปแบบ   :  หนงสือ E-BOOk เป็น File PDF 
 
 
*** ไม่ได้พิมพ์เป็นกระดาษ ***
 
 
(โอนเงินแล้วส่งเข้าเมลล์ให้ภายในวันที่โอนเงิน 9.00-18.00 น. เท่านั้น นอกเวลานี้ส่งให้วันถัดไป)
 
 
**อ่านก่อนซื้อ !! ไม่ได้พิมพ์เป็นกระดาษ ไม่ใช้หนังสือ เป็น PDF Flie **
 
เปิดดูได้ ทาง Computer  Tablet  IPAD  IPONE  Smartphone

สารบัญ

ประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ภารกิจ อำนาจหน้าที่                                                       
พระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2518                                                      
แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติ การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมพ.ศ. 2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม       
หลักการเบื้องต้นของงานสำรวจ                                                                                      
การรังวัด                                                                                                               
ความรู้เกี่ยวกับแผนที่
การคำนวณและเขียนแผนที่                                                                                                      
ความรู้เกี่ยวกับแผนที่และการสำรวจ                                                                               
ความรู้ด้านการทำแผนที่ การทำข้อมูลด้านแผนที่  ระบบพิกัดแผนที่ และมาตรส่วนของแผนที่                 
ความรู้เกี่ยวกับการใช้คำสั่งของระบบปฏิบัติการในการควบคุมเครื่องคอมพิวเตอร์                               
ความรู้เกี่ยวกับการบำรุงรักษาและแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องของเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์                  
ความรู้เกี่ยวกับเครือข่ายคอมพิวเตอร์                                                                              
ความรู้เกี่ยวกับการจัดเก็บสำรองข้อมูล(Back up)ในระบบคอมพิวเตอร์และการกู้คืนข้อมูล (Restore)         
ความสามารถในการจัดการฐานข้อมูล                                                                              
เจาะข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 1.                                                                        
เจาะข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 2.                                                                         
เจาะข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 3.                                                                     
เจาะข้อสอบ ช่างสำรวจ ชุดที่ 1.                                                                           
เจาะข้อสอบ ช่างสำรวจ ชุดที่ 2.                                                                          
เจาะข้อสอบ ช่างสำรวจ ชุดที่ 3.                                                                           
เจาะข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม     

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (สปก.)

Close หน้าต่างนี้
Go Top