หมวดสินค้าหลัก

E-BOOK ไฟล์ คู่มือเตรียมสอบ นักวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ใหม่ล่าสุดปี 61 (TBC)

ผู้เข้าชม 690 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBCE1461
  • ราคาพิเศษ : 221 บาท
  • ราคาปกติ 260 บาท ลด 15%
  • Share รายการสินค้านี้

E-BOOK ไฟล์ คู่มือเตรียมสอบ นักวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ใหม่ล่าสุดปี 61 (TBC)

ISBN .--

พิมพ์เมื่อ : กุมภาพันธ์ 2561

จำนวน: 278 หน้า

รูปแบบ   :  หนงสือ E-BOOk เป็น File PDF 
 
 
*** ไม่ได้พิมพ์เป็นกระดาษ ***
 
 
(โอนเงินแล้วส่งเข้าเมลล์ให้ภายในวันที่โอนเงิน 9.00-18.00 น. เท่านั้น นอกเวลานี้ส่งให้วันถัดไป)
 
 
**อ่านก่อนซื้อ !! ไม่ได้พิมพ์เป็นกระดาษ ไม่ใช้หนังสือ เป็น PDF Flie **
 
เปิดดูได้ ทาง Computer  Tablet  IPAD  IPONE  Smartphone

สารบัญ

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ โครงสร้าง ภารกิจ                                                     
ยุทธศาสตร์กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา                                                                       
เจาะข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547                         
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ                                                                             
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี                                                                                        
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12                                                            
แนวข้อสอบ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12                                          
แนวข้อสอบ ไวยากรณ์ (Structure/Grammar) ชุดที่ 1.                                                   
แนวข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ชุดที่ 2.                                                                            
แนวข้อสอบ การสนทนา (Conversation)                                                                     
แนวข้อสอบ ภาคศัพท์(Vocabulary )                                                                         
เจาะข้อสอบรวม                                                                                                  
แนวข้อสอบ Reading  Comprehension (เนื้อเรื่องการอ่าน)          
แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับอาเซียน                                                                           
เจาะข้อสอบ สภาพเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองปัจจุบัน                                                  
เจาะข้อสอบความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด สนง.ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา / กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Close หน้าต่างนี้
Go Top