หมวดสินค้าหลัก

E-BOOK ไฟล์ คู่มือเตรียมสอบ เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน กรมควบคุมมลพิษ ปี61 (TBC)

ผู้เข้าชม 1,018 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBCE1463
  • ราคาพิเศษ : 221 บาท
  • ราคาปกติ 260 บาท ลด 15%
  • Share รายการสินค้านี้

E-BOOK ไฟล์ คู่มือเตรียมสอบ เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน กรมควบคุมมลพิษ ใหม่ล่าสุดปี 61 (TBC)

ISBN .--- 

พิมพ์เมื่อ : กุมภาพันธ์ 2561

จำนวน: 264 หน้า

รูปแบบ   :  หนงสือ E-BOOk เป็น File PDF 
 
 
*** ไม่ได้พิมพ์เป็นกระดาษ ***
 
 
(โอนเงินแล้วส่งเข้าเมลล์ให้ภายในวันที่โอนเงิน 9.00-18.00 น. เท่านั้น นอกเวลานี้ส่งให้วันถัดไป)
 
 
**อ่านก่อนซื้อ !! ไม่ได้พิมพ์เป็นกระดาษ ไม่ใช้หนังสือ เป็น PDF Flie **
 
เปิดดูได้ ทาง Computer  Tablet  IPAD  IPHONE  Smartphone

สารบัญ

ประวัติ วิสัยทัศน์ พันธกิจ อำนาจหน้าที่ บทบาทภารกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ โครงสร้าง           
เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526และที่แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2) ชุดที่ 1.         
เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526และที่แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2) ชุดที่ 2.
เจาะข้อสอบระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544                           
พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560                                               
เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                         
เจาะข้อสอบ ระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ.2555                                          
ความรู้เกี่ยวกับการจัดการสำนักงาน                                                                               
เจาะข้อสอบ การจัดการสำนักงาน                                                                           
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์                                                                              
เจาะข้อสอบ การใช้คอมพิวเตอร์                                                                             
ความรู้เกี่ยวกับงานธุรการ                                                                                           
ความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณ                                                                             
เจาะข้อสอบ งานธุรการ                                                                                         
เจาะข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจ สังคม ทั้งในและต่างประเทศ 

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรมควบคุมมลพิษ

Close หน้าต่างนี้
Go Top